Studentská architektonická soutěž

19. ročník národního kola Studentské soutěže zná své vítěze

Úkolem 19. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain bylo navrhnout koncept a vhodné řešení lokality nacházející se ve Viikki (severovýchodně od Helsinek), a to kombinací dočasného bydlení pro studenty a výzkumné pracovníky nebo trvalého bydlení pro rezidenty v rámci nové čtvrť Viiki a navazujícími venkovními funkcemi. 

1. místo Tereza Dudová
2. místo Klára Slavkovská
3. místo Ladislav Vala a Pavel Pohanka

 

Cena Lumion - Ladislav Vala a Pavel Pohanka

 

Cena Saint-Gobain - Klára Slavkovská

 

Tereza Dudová - vítězka Studentské soutěže

Vítězkou se stala studentka Tereza Dudová z Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením Ing. arch. Martina Starka. Získala tak nejen finanční odměnu ve výši 50.000 Kč, ale postoupila i do mezinárodního kola v Helsinkách, kde se v červnu utká s výherci z národních kol soutěže z celého světa.

 

Čím porotu vítězný návrh nejvíce zaujal?

Návrh Terezy Dudové zaujal porotu svou komplexností. A to hlavně originálním architektonickým návrhem a urbanistickým řešením veřejného prostoru. V jeho středu vzniklo vhodné místo pro společenské akce a setkávání obyvatel, navíc uprostřed s vertikálním konstrukčním prvkem, který ulehčuje orientaci v areálu. Součástí parteru je mimo jiné vodní plocha – jezírko, které slouží nejen pro zachycení dešťové vody, ale i ochlazení okolního prostředí.

Pozornost byla kladena i na technickou část projektu. Porota ocenila využití střešní plochy pro pochozí zelenou střechu stíněnou fotovoltaickými panely. 

Komu je soutěž určena?

Soutěže se můžou zúčastnit jak studenti architektury, designu, stavebního inženýrství nebo jiných souvisejících oborů na vysokých školách v České republice. 

Účast je otevřena všem studentům bakalářského nebo magisterského studia během akademického roku 2023-2024. Zúčastnit se mohou studenti také stipendijních a výměnných programů.

Bližší informace najdete v Pravidlech soutěže.

 

Popis soutěžního úkolu

Soutěžním úkolem 19. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain je navrhnout koncept a vhodné řešení lokality nacházející se ve Viikki (severovýchodně od Helsinek), a to kombinací dočasného bydlení pro studenty a výzkumné pracovníky nebo trvalého bydlení pro rezidenty v rámci nové čtvrť Viiki a navazujícími venkovními funkcemi. 

Soutěžní úkol pro studenty obsahuje 4 části:

A) Navrhnout nový bytový dům v nové obytné čtvrti (pro dočasné nebo trvalé bydlení).

B) Navrhnout rekonstrukci a změnu využití stávající administrativní budovy na obytnou funkci pro hostující výzkumníky nebo studenty.

C) Navrhnout propojení budov venkovními veřejnými prostory se zelení.

D) Podpora cirkularity a potenciální opětovné použití stavebních dílů a materiálů.

Projekt musí splňovat požadavky Multikomfortního standardu Saint-Gobain. Jedná se specifika, která definují kvalitu budovy podle toho, jaký mají na jejich uživatele vliv z pohledu akustiky, dostatku světla, kvality vzduchu a tepelné pohody. Více o certifikaci nalezete zde.

Zadání soutěžního úkolu.

360° pohled na místo konání soutěžního projektu.

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž Saint-Gobain probíhá ve dvou kolech:

Národní kolo - soutěž pořádá české zastoupení společnosti Saint-Gobain na místních vysokých školách (po celé ČR)

Mezinárodní kolo - soutěž mezi vítězi národních kol

 

Národní kolo

  ● Národní kolo v České republice proběhne v dubnu 2024. Přesné datum a místo konání bude zveřejněno nejpozději 29. března 2024.
  ● Odevzdat projekty do českého národního kola je možné do pondělí 1. dubna 2023 do 14:00 hodin.
  ● Kompletní informace včetně požadavků na odevzdání podkladů jsou uvedeny zde.
  ● Vítězný projekt z každého národního kola bude pozván k účasti na mezinárodním kole.

 

V národním kole bude projekty posuzovat šestičlenná odborná porota:

  ● Šárka Šilarová (ČVUT v Praze)
  ● Luboš Knytl (ČVUT v Praze)
  ● Jan Hendrych (TUL Liberec)
  ● Petr Hlavsa (VUT Brno)
  ● Josef Hoffmann (Saint-Gobain)
  ● Tomáš Truxa (Saint-Gobain)

 

Mezinárodní kolo

  ● Mezinárodní kolo studentské soutěže Saint-Gobain se bude konat od 10. do 12. června 2024 v Helsinkách ve Finsku.
  ● Maximální počet týmů přijatých do mezinárodního kola z jednoho státu je jeden.
  ● V mezinárodním kole budou oceněni projekty na prvních třech místech a dále bude udělena Studentská a Učitelská cena.

Helsinky

Registrace

Všechny zúčastněné týmy se musí zaregistrovat online na webu Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain.

Registraci provádí tým. Vedoucí každého týmu bude muset vytvořit účet pro tým a zadat požadované informace. Nedokončení registrace nebo uvedení neúplných či nepravdivých údajů bude mít za následek vyloučení ze soutěže.

Uzávěrka registrace je 29. března 2024. Registrace do soutěže je zdarma.

 

Přejít na registraci

Ceny

Národní kolo

Studentská cena - národní kolo

 

Cena Lumion a zvláštní cena

 

Každý řádně odevzdaný projekt bude odměněn voucherem v hodnotě 2 000 Kč do sítě ALZA.

 

Mezinárodní kolo

Ceny - mezinárodní koloSpeciální ceny - mezinárodní kolo

Kritéria hodnocení

  1. Úkol řeší dva stavební návrhy:
    a) novostavbu
    b) renovaci stávající budovy na pozemku přiděleném městem.
  2. Zřetel na udržitelnost.
  3. Respektování minimálních požadavků, správné použití produktů a řešení Saint-Gobain v projektu a kvalita a konzistence navržených konstrukčních detailů s ohledem na stavební fyziku.

 

Řešení těchto aspektů je důležité a bude hodnoceno porotou během národního kola a pro postup do mezinárodního kola podle níže uvedených kritérií.

 

Kritéria hodnocení

Teacher´s Days

Saint-Gobain každoročně pořádá událost "Teacher´s Days", která se koná vždy před zahájením soutěže. Tato dvoudenní akce nabízí učitelům ze zúčastněných univerzit příležitost se virtuálně dozvědět více o soutěžním úkolu. 

TEACHER'S DAY, den první

TEACHER'S DAY, den druhý

Kontakty

 

Lokální zástupce společnosti Saint-Gobain pro soutěž v České republice:

Ing. arch. Tomáš Truxa

✉️  Tomas.truxa@saint-gobain.com

📱  +420 702 290 038

 

Tomáš Truxa

domecek

 

 

Centrum technické a obchodní podpory
Saint-Gobain

✉️  podpora@saint-gobain.com

📞  +420 800 476 837

Description
Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) je seskupením firem, které svým zákazníkům staví v České republice dřevostavby nejvyšší kvality.
Description
Společnost lumiartsoft s.r.o. vznikla počátkem roku 2014, kdy se stala oficiálním distributorem vizualizačního programu Lumion.
Description
Nejnavštěvovanější odborný web pro stavebnictví a technická zařízení budov.
Description
Jedinečný magazín o architektuře, stavebnictví a developmentu.
Description
První český titul, zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností.

Zhlédněte videa z předchozích ročníků