Přidáno 2. Prosinec, 2019
Hlavní cenu v soutěži Česká cena za Architekturu 2019 se stala mateřská škola Nová Ruda. Na porotu zapůsobila jednoduchost a zdrženlivost uspořádání budovy školky, stejně jako využití prostředků, díky nimž se architektům podařilo realizovat projekt poskytující komplexní prostorový zážitek. Budova zasazená do venkovského prostředí okresu Vratislavice nad Nisou, nacházejícího se na severu České republiky, je překvapivá, záhadná a zároveň současná.

Porota považuje za inspirativní univerzální architektonické vlastnosti stavby a zároveň její citlivost vůči fyzickému kontextu místa s jeho omezenými rozměry. Každá třída mateřské školy má svůj vlastní duplex s prostorem pro aktivity i spánek. Ten je uspořádán flexibilně a „trampolína“ hravě spojuje obě podlaží třídy. Symetrické dispoziční uspořádání objektů obklopujících nádvoří umožňuje provozovat školku s menším počtem zaměstnanců. Dvojitá fasáda i přes průsvitnost a otevřenost vyvolává u dětí pocit bezpečí. V obálce stavby byly pečlivě vyříznuty velké okenní otvory, které rámují výhled do otevřené krajiny a zároveň osvětlují prostory směrem k vnitřnímu nádvoří. Ve všech částech stavby je zjevná mimořádně citlivá pozornost věnovaná přístupnosti každého prostoru, jak v interiéru, tak v exteriéru. Vnější prostory kolem budovy a mezi jednotlivými vrstvami fasády jsou cenné svým doplňováním a rozšiřováním relativně malého místa, ale pravděpodobně nejsou zcela funkční, protože jsou úzké a zcela na sebe nenavazují. Způsob, jakým architekti dosáhli velmi vysokého standardu stavby při skromném rozpočtu, je obdivuhodný. Precizní detaily, pečlivý a inovativní design interiéru i chytré využití materiálů činí projekt výjimečným a úspěšným.

Jsme hrdí, že naše materiály jsou součástí staveb, jako je tahle. 

Více informací si můžete přečíst zde: 

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/materska-skola-nova-ruda/