Přidáno 18. Říjen, 2019
Nominované dílo České ceny za architekturu - Visionary - využilo při stavbě materiály divizí Weber a ISOVER.

Budova je osazena v exponované nárožní pozici ulic Argentinská a Plynární a je symbolickou branou do rozsáhlého transformačního území - brownfieldu bývalého nádraží Praha Bubny. Administrativní objekt s kapacitou 25 000 m2 HPP má jednoduchý kubický objem s akcentovaným nárožím do Argentinské ulice. Díky půdorysnému konceptu ve tvaru písmene H si budova v parteru objektu vytváří pobytovou krajinu s přesahem do širšího veřejného prostoru. Venkovní pobytové prostory jsme přenesli z parteru i do samotné budovy. V každém patře jsou pro zaměstnance k dispozici venkovní terasy s jednotným konceptem zeleně vysazené v bílých květnících. Tento koncept graduje směrem do Plynární ulice, kde je fasáda perforována sestavou exterierových lávek propojující obě části budovy. Vzniká tak vertikální krajina odrážející život uvnitř budovy. Dlouhé hmoty fasád do ulic Argentinská a Železničářů jsou členěny pomocí zapuštěných teras. Vznikají tak venkovní pobytové plochy doplněné o vzrostlou zeleň, která se na fasádě uplatňuje i z dálkových uličních pohledů. Fasády objektu tvoří lehký obvodový plášť skládaný z jednotlivých modulů. Členění fasád reaguje na jednotlivé světové strany, stejně jako skleněné vertikální lamely, které fasády přistiňují. Střechy objektu jsou řešeny jako relaxační zóny pro zaměstnance budovy, na střeše západní věže je po obvodu umístěna běžecká dráha. Funkční náplň objektu je administrativní, doplněná v parteru o obchodní jednotky, restauraci a mateřskou školku. Vstupní recepce je řešena jako prostor otevřený přes dvě podlaží, propojený točitým schodištěm s výraznou spirálovou geometrií z železobetonu.

Jakub Cigler Architekti a.s.

Nad ostrovem 1119/7, Praha 4 - Podolí, 147 00

www.jakubcigler.archi

Autor: doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Spoluautor: Mg.A. Jan Hofman

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2019/visionary/?nominace=1