Přidáno 5. Leden, 2017
Více jak 12 km vodovodního přivaděče profilu DN 500 mm