Přidáno 9. Březen, 2021
V minulém týdnu byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi SGCP CZ a.s. a Trigemou Building a.s. na developerském objektu Fragment (dříve Nová Invalidovna ).  Trigema je na této stavbě zároveň developerem, investorem a stavitelem.

Předmětem uvedené Smlouvy o spolupráci na Fragmentu je závazek obou stran vzájemně spolupracovat při přípravě a provedení stavby. Investor se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby výrobky Saint-Gobain byly navrženy v projektové dokumentaci a byly použity při realizaci stavby. Investor nebude povolovat takové změny stavby, které by směřovaly k nahrazení nebo vyřazení výrobků Saint-Gobain.

Saint-Gobain poskytne investorovi technickou pomoc při přípravě projektové dokumentace, poskytne pomoc při výběru realizačních firem, dodání vzorků zdarma na vzorový byt a zajistí recyklaci sádrokartonových desek podle předem daných podmínek. Po dokončení stavby bude na základě výsledků měření vystaven certifikát MultiComfort. Součinnost Saint-Gobain byla již v rámci přípravy projektové dokumentace naplněna, kolegové z našich divizí odvedli spoustu skvělé práce u projektantů. Věřím, že společná práce projektových týmů Saint-Gobain se podepíše pod zdárnou realizaci tohoto unikátního architektonického díla.