Přidáno 19. Říjen, 2019
Další nominované dílo České ceny za architekturu je Městský dům v Brně. Zde byly použity materiály divize Weber.

Navržený dům, nacházející se v území procházející rychlou přeměnou, svojí hmotou doplňuje a zdůrazňuje stávající urbanistickou strukturu. V rámci města nárožní objekty svojí vertikalitou a dekorativními prvky vždy definují místo a napomáhají orientaci v území. Stejně tak i navrhovaný objekt plní tuto funkci svojí převýšenou hmotou a výtvarným dílem zdobící jeho fasádu – neonovou instalací. Náplň jednotlivých podlaží se mění s výškou objektu. V parteru komerční prostory přechází v byty ve vyšších partech. Každá z navržených jednotek je jedinečná, prostorovým uspořádáním vždy reaguje na výhledy, které místo nabízí.

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Dominikanske namesti 656/2, 602 00 Brno

chybik-kristof.com

Autor:CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Spoluautoři: Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý

Spolupracovník - světelná instalace na fasádě_Petr Dub

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2019/mestsky-dum-v-brne/?nominace=1