Přidáno 4. Říjen, 2021
Saint-Gobain podporuje odvážné projekty, jako je Český soběstačný dům. Na jihu Čech nedaleko Českého Krumlova dnes stojí již hotová jedinečná ukázka možné budoucnosti bydlení. Český soběstačný dům dokončený letos na konci léta je zcela samostatnou jednotkou bez nutnosti napojení se na inženýrské sítě, navíc ekologický a postavený podle pravidel udržitelnosti.

Unikátní projekt, který by se neobešel bez použití moderních technologií a který je nyní plně přístupný k prohlídkám, od počátku podpořila Skupina Saint-Gobain – výrobce stavebních materiálů a dlouhodobý podporovatel udržitelného stavebnictví.

Koncem letošního léta došla po pěti letech od prvotní myšlenky k úspěšné realizaci stavba Českého soběstačného domu. Ten je nově plně přístupný také k prohlídkám a dokonce i přenocování. Široká veřejnost tak může shlédnout a na vlastní kůži zažít zcela unikátní projekt, který vznikal s ideou vyrobit si veškerou potřebnou energii samostatně, efektivně využívat koloběh vody, teplo a celkově existovat v maximální symbióze s přírodou. Za projektem stojí stejnojmenná organizace „Český soběstačný dům“ – parta odborníků, techniků, stavebníků a nadšenců v čele s autorem původní myšlenky Pavlem Podruhem.

Postavit takovýto zcela soběstačný dům je velkou výzvou především pro technologická řešení. Pro stavbu ČSD proto bylo třeba využít dostupné moderní technologie, zhodnotit jejich funkčnost pro daný typ domu a dobře je využít v praxi. V roli technologického poradce a dodavatele vysoce kvalitních a udržitelných materiálů stála od počátku projektu Skupina Saint-Gobain. „Už při přípravě samotného konceptu se ale velice brzy ukázalo, že skutečně komplexní a komfortní řešení energeticky soběstačných budov od umístění na pozemku a volby materiálů přes individualizovaný výběr technologií až po jejich vzájemné propojení a uřízení je v ČR naprosto nedostatkovým zbožím,“ říká Ing. Petr Antl ze Saint-Gobain. 

„Vznikl proto pečlivě sestavený tým odborníků a odborných partnerů, kteří společně tuto realizaci koncipovali a vyvinuli i vlastní systém řízení pro energeticky soběstačné stavby. Tento systém je srdcem celého domu a bez něj by nebylo vůbec reálné soběstačný dům postavit,“ vysvětluje Pavel Podruh. 

Stěžejní byl i výběr stavebních materiálů. S projektanty, kteří dům navrhovali, již v projektové fázi úzce spolupracoval Ing. Petr Antl ze Skupiny Saint-Gobain a doporučil k realizaci vhodné konstrukce, které zabezpečují tepelný komfort, snižují energetickou náročnost a zlepšují i další parametry domu, jako je například jeho akustika. Základem domu je konstrukce z cihelných bloků, tu vhodně doplňují materiály Weber, ISOVER a Rigips. V domě tak naleznete materiály ISOVER pro izolace základů, fasády, podhledů, podkroví a podlah, sádrokartony Rigips pro zaklopení podkroví, výstavbu příček nebo sádrové omítky Rimat v interiérech. Vše doplňuje fasádní systém s chytrou omítkou, hydroizolace, lepidla,  nivelační a podlahové hmoty Weber

Na první pohled působí dům o rozloze 100 m2 jako běžné stavby. Při bližším pohledu si ale všimnete odlišností, které napoví, že jde o něco speciálního. Jižní části střech jsou kompletně osazeny estetickou fotovoltaikou, kolem domu je rozvedený důmyslný systém pro svod dešťové vody do podzemní nádrže, a pokud se podíváme dovnitř technické místnosti, objevíme zde lithium-železo baterii o kapacitě 20 kilowatthodin.  „Dům opravdu není připojený k elektrické síti a nevyužívá ani vodovod či kanalizaci. Sen pro každého, kdo se chce stát zcela svobodným, nezávislým na centralizované výrobě elektřiny a dalších zdrojích,“ dodává autor celého projektu Pavel Podruh.

Pro základovou konstrukci, která je v přímém kontaktu se zemní vlhkostí, byla použita minerální hydroizolační stěrka webertec 930. Ta je vysoce odolná proti sulfátům a jiným látkám přítomným v zemní vlhkosti. Následně byla základová deska opatřena jednosložkovou samonivelační cementovou hmotou weberfloor 4150 sloužící jako vyrovnávací vrstva, kterou lze nanášet i v proměnné tloušťce 2,5 až 30 mm. Dosahuje pevnosti v tlaku 25 MPa a je pochůzná již po 4 až 6 hodinách. Jedná se tedy o profesionální, ale zároveň i ekonomické řešení. Pro bezprašnou povrchovou úpravu podkladní vyrovnávací cementové hmoty byla využita hydroizolační nátěrová podlahová hmota webersys epox. Zvolena byla pro svou vysokou přilnavost k podkladu, odolnost proti oděru a snadnou omyvatelnost.

Vnější stěna Českého soběstačného domu pod úrovní terénu je opatřena nenasákavou tepelnou izolací ISOVER EPS Perimetr s parametrem λD = 0,034 W/mK a lepicí hmotou webertec 915. Vnější stěna u soklu, tj. napojení stěny na úrovni a pod úrovní terénu, má řadu funkcí. Musí splňovat vysoké nároky na dostatečnou pevnost, odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující) a v neposlední řadě i odolnost proti působení mrazu. Toho bylo dosaženo pomocí vysoce efektivní desky ISOVER EPS SOKL 3000. U energeticky soběstačného domu má tepelná izolace zvlášť důležitou funkci. Díky ní totiž nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou, dále se snižují tepelné ztráty, a tím se zvyšují vnitřní povrchové teploty stěn. To úzce souvisí i se zamezením vzniku plísní. Umožní také souvislé omítnutí pod úroveň terénu.

U vnější stěny do výšky 300 mm nad terén byla použita minerální škrábaná omítka břízolitového typu weberpral KS. Svým složením a otevřenou strukturou je vhodná do prostředí, v němž se dům nachází. Otevřené póry omítky vodu přijímají, ale umožňují i její velmi rychlé odpaření. Tím je maximálně omezena možnost vniku řas a plísní na povrchu omítky, která je tak chráněna před znečištěním. 

V interiéru podkroví jsou použity různé typy sádrokartonu Rigips. Vnější stěna s vnějším obkladem ve štítu a instalační předstěna je ze sádrokartonových desek Rigips RB(A) s technologií Activ´Air®,, která z vnitřního prostředí odbourává formaldehyd. Zateplení podkroví obstarává minerální vlna ISOVER UNI (lambda 0,035 W/mK) a ISOVER Unirol Profi s lambdou 0,033 W/mK s paropropustnou folií ISOVER Vario®. Izolace v podkroví je zaklopena vysokopevnostní sádrokartonovou deskou Habito® H. Na vnitřní povrchové úpravy byla použita sádrová omítka Rigips Rimat 100 DLP. V interiéru budou v budoucnu využity i skleněné prvky Glassolutions.

Ke splnění cíle postavit komfortní, udržitelný a nízkoenergetický dům se skladbou vhodně vybraných materiálů byl vybrán koncept Multi-Comfort koncernu Saint-Gobain. Ten je zaměřen na vytvoření příjemného prostředí ve všech nově stavěných nebo rekonstruovaných budovách. Zásadní je zde splnění potřeb uživatelů, ale zároveň musí všechny navrhované materiály a systémy rovněž respektovat hodnoty jako bezpečnost, udržitelnost či energetická účinnost. Komfort je zde hlavní veličinou, který má své charakterizované a změřitelné parametry. Ty v současné době měříme a v budoucnu zveřejníme.

Sledované parametry komfortu jsou:

  • Tepelný komfort (okolní teplota, sálající teplo, rychlost proudění vzduchu)
  • Světelný komfort (osvětlení, barevný vzhled, orientace – kontrast, jas)
  • Akustický komfort (vnější hluk, ozvěna-dozvuk, hluk okolních technických zařízení) 
  • Kvalita vzduchu (přívod čerstvého vzduchu, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost, hodnoty CO2 a těkavých látek)

Požádali jsme Jakuba Bendu, tiskového mluvčího společnosti Saint-Gobain, aby nám k tomu našemu domku také něco málo napsal. Poslal nám tenhle milý odstavec: 

„Skupina Saint-Gobain se pro projekt Český soběstačný dům nadchla již před mnoha lety, kdy byl pouhou vizionářskou ideou. Věděli jsme ale, že jde přesně o ten typ stavby, pro který vyvíjíme naše materiály. Chceme stavět tzv. multikomfortní domy, a tak se filosofie Pavla Podruha skvěle potkala s tou naší. Už ve fázi projektu byli zapojeni naši odborníci, a dům tak mohl využít veškerý potenciál našich materiálů a řešení.“