Přidáno 3. Září, 2018

Saint-Gobain „dává dětem šanci“

Saint-Gobain pomáhá organizaci Dejme dětem šanci. Při příležitosti oslav 350 let založení společnosti v pražském paláci Žofín věnoval Saint-Gobain šek v hodnotě 50 000 Kč neziskové organizaci Dejme dětem šanci. Navýšil tak částku v řádech několik desítek tisíc korun, která se na této společenské události vybrala.

Adfors Basket Litomyšl

Od roku 2016 je ADFORS hrdým generálním partnerem basketbalového klubu ADFORS Basket Litomyšl, který sdružuje na 120 dětí a mládeže z Litomyšle a okolí.
Přestože klub působí na „malém městě“, statečně konkuruje týmům z mnohem větších měst a tedy s mnohem početnější členskou základnou. Aktuality z klubového života najdete na stránkách www.bklitomysl.cz

Já chci také lyžovat ANEB LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI S HANDICAPEM

Středisko rané péče v Pardubicích organizuje lyžařské dny pro děti, které by jinak kvůli svému handicapu lyžovat nemohly, a dává jim tak pocit zapojení do běžné společnosti. Na projekt „Já chci také lyžovat“ přispěl ADFORS jako největší donátor Burzy fi lantropie v Litomyšli.

Mladí hasiči v Hodonicích

Mladé hasiče podporujeme nejen v lokalitách našich závodů, ale také pravidelně prostřednictvím ADFORS Grantu. V roce 2017 uspěli například SDH Hodonice a Slup
se svými projekty na doplnění sportovní výbavy pro hasičský sport dětí a mládeže.

Projekt Velké ucho pro malá ouška

Divize Ecophon a nezisková organizace Tereza společně připravili projekt Velké ucho pro mateřské školy, jehož výsledkem jsou tři akusticky vyladěné učebny. Společným posláním je vytváření příjemného prostředí a zajištění kvalitního vzdělávání dětí již od útlého věku. Divize Ecophon je specialistou na akustická řešení všeho druhu, i proto se rozhodla tuto tristní situaci ve školkách řešit. Výzva (úkoly) byla zaslána do 100 Ekoškolek v České republice. Děti společně se skřítky Hlučňáčky a Ticháčky zkoumaly hluk a zvuk ve škole a interaktivně se zapojily do řešení. Cenou pro tři nejlepší mateřské školky, které v maximální míře zkoumaly a řešily problém hlučnosti, byla akustická úprava prostoru zdarma, který samy defi novaly jako nejhlučnější a nejméně příjemný pro pobyt. Těmi nejlepšími byly mateřské školy v Dřísech, Vlkavě a v Mokré-Horákově. Každá z nich našla největší akustický problém jinde. V Dřísech byl největší oříšek v podobě velké učebny,
kde společně fungovaly dvě třídy a vzájemně se rušily. Ve Vlkavě se potýkali s vysokými klenutými stropy a navíc s hlukem z jídelny, která není oddělitelná. Hlučná jídelna zvítězila také v Mokré-Horákově.

Skauti Jevíčko

Díky příspěvku ADFORS na Burze filantropie mohli skauti z Jevíčka zakoupit wigwam jako zázemí pro své letní tábory a schůzky.

Akustická úprava ZŠ Mikoláše Alše na Praze 6 v Suchdole

Ecophonu není lhostejné, kde děti tráví podstatnou část dne, a proto ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy realizovali projekt, který měl vyhodnotit celkové prostředí z hlediska akustiky, osvětlení a ventilace v běžné třídě. Při první návštěvě učebny si nešlo nevšimnout použitých materiálů – stropy neměly žádnou akustickou úpravu, okna byla zastíněná žaluziemi, vybavení nábytkem bylo velmi střídmé, stěny byly omítnuté a zvukově odrazivé. V zadní části místnosti byl koberec, ale zbytek podlahy byl z PVC. Po prvním rozhovoru bylo jasné, že škola má obecně s hlukem ve třídách i na chodbách problém. Bohužel, jako další školy v České republice. Vliv hluku na děti i učitele trápil i paní ředitelku.

Hiporehabilitace Baneta

Jedním z projektů, které jsou pravidelně úspěšné v ADFORS Grantu, je podpora provozu koně pro hiporehabilitaci ve středisku Baneta v Janově u Litomyšle.
Obdivuhodné je, že fyzioterapeutky se hiporehabilitaci pro potřebné děti s vážnými diagnózami věnují ve svém volném čase.