Přidáno 1. Prosinec, 2020
Anhydritový potěr je vhodný pouze do interiéru. Je možné jej použít jako připojený potěr i jako plovoucí potěr na izolantu nebo separační vrstvě. Doporučujeme strojní zpracování.

Hmota na bázi síranu vápenatého je hojně využívaná při výstavbě rodinných domů, především pro její samonivelační schopnosti a vhodnost v kombinaci s podlahovým vytápěním, kde je minimální tloušťka 35 mm nad úroveň trubek podlahového vytápění. Z našeho sortimentu je to anhydritový potěr weberfloor 4490. Jak postupovat při povrchových úpravách na anhydritovém potěru?

S povrchovými úpravami potěru na bázi síranu vápenatého lze pokračovat až po důkladném vyschnutí. Dle tabulky výše je zřejmé, že pokládku dlažby lze provádět až při 0,5 hmotnostních % vlhkosti. Před aplikací jakýchkoliv materiálů na dostatečně vyzrálý a suchý anhydritový potěr je třeba povrchy přebrousit a napenetrovat pomocí weberpodklad A, aby došlo k dokonalému přilnutí další vrstvy.

V místnostech, kde lze očekávat výskyt vlhkosti nebo je riziko úniku vody, je vhodné provést hydroizolační nátěr v celé ploše a na stěnách do výšky min. 150 mm pomocí hmoty Akryzol. Do rohů se aplikuje výztužná páska BE-14. Po aplikaci hydroizolační hmoty a jejím vyzrání je možné lepit obklad či dlažbu pomocí cementových lepidel vhodných pro daný typ obkladu (např. weberfor flex).

Pokud v prostoru nehrozí zasažení potěru vodou, lze hydroizolační vrstvu vynechat. Opět po přebroušení se povrch napenetruje weberpodkladem A. Lepení dlažby je poté třeba provádět vhodnými lepidly na anhydritové povrchy, například weberfor profi 1000 . V případě dotazů se obraťte na naše Centrum technické a obchodní podpory.

Ohodnoťte článek