Přidáno 18. Září, 2019
Akci Ukliďme Česko podporujeme třetí rok. I letos se skupina zaměstnanců vydala do boje s odpadky.

Skupina Saint-Gobain dlouhodobě prosazuje udržitelnost ve všech oblastech. 

„Veškeré naše činnosti a aktivity provádíme s ohledem na životní prostředí. Saint-Gobain má jasně dané závazky i cíle, které přispívají v boji proti změnám klimatu. Jedním z nich je i zapojení zaměstnanců do ochrany životního prostředí,“ dodal Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain v ČR.

I letos se skupina zaměstnaců napříč divizemi vydala do okolí sídla na pražské Palmovce a vyčistila koryto Rokytky a přilehlý park. Největším nepřítelem jsou PET lahve, plechovky a vlhčené ubrousky. Pro představu 4 lidé za půl hodiny nasbírali 2 velké pytle plastu a to zejména z koryta řeky.

Celosvětový den úklidu připadá na sobotu 21. září, můžete se tedy do akce zapojit i vy ve svém okolí. Mapa úklidů je k dispozici na webu www.uklidmecesko.cz 

uklidme cesko