Skupina Saint-Gobain jako vedoucí podnik působící v oblasti udržitelného bydlení nebo-li habitat a ve stavebnictví je přesvědčena o tom, že nese odpovědnost za podporu neziskových organizací v oborech souvisejících se strategií Skupiny.