Přidáno 18. Únor, 2016
ISOVER CZ v letošním roce slaví výročí 50 let výroby minerální vlny v Častolovicích.

Existence velkého průmyslového závodu přináší vždy mnoho pozitivního pro místní ekonomiku a uplatnění obyvatel, současně je však i silný zájem na tom, aby takový závod působil co nejméně rušivě na kvalitu života místních občanů. V celém světě se obrovsky zvyšují nároky na přívětivost průmyslové činnosti k životnímu prostředí, což se odráží i ve stále se zpřísňujících se normách a legislativních požadavcích na průmyslové podniky. Je to správný vývoj a závod v Častolovicích zcela jednoznačně plní všechny zákonem stanovené požadavky.

 

Cílem nových webových stránek je informovat právě o dění v častolovickém závodě, o vlivu výroby na životní prostředí, o aktivitách a podpoře komunitního života v daném regionu. Zájemci zde naleznou také aktuální nabídku pracovních příležitostí nebo stručnou historii výroby. Pro přímou komunikaci mezi závodem v Častolovicích a (nejen) místními občany jsou připraveny kontaktní formuláře a nová informační adresa info@isover-castolovice.cz.

Více na www.isover-castolovice.cz.