Přidáno 12. Březen, 2019
  • Organický růst o 4,4 % (zahrnuje nárůst o 4,8 % ve čtvrtém kvartálu). Silná dynamika cen, které 
    byly vyšší o 3,0 % a znatelněji o 3,5 % rostly v druhé polovině roku 2018
  • Nárůst provozního zisku na srovnatelné bázi v druhém pololetí o 7,2 %, což je jednoznačně nad
    úrovní dosaženou v prvním pololetí; zvýšení o 4,5 % v průběhu celého roku
  • Provozní marže vzrostla v druhé polovině roku na 7,9 %
  • Další nárůst čistých příjmů bez mimořádných položek2 o 6,0 %; čistý zisk ve výši 420 milionů EUR
    po úpravě hodnoty aktiv o 2,0 miliardy EUR
  • Mírný nárůst cash flow z operací; zrychlení růstu investic především v rozvojových zemích
  • Zrychlení rotace portfolia: strategie selektivní akvizice, která je zaměřená na malé a střední
    podniky ve výši 768 miliónů EUR; byly dokončeny nebo oznámeny významné odprodeje v
    celkové výši přesahující 2,4 miliardy EUR, jedná se o součást již oznámeného cíle v celkové
    hodnotě 3 miliard EUR; v rámci nové organizace, bylo zahájeno nové strategické přezkoumání
    uvedeného podnikatelského portfolia, které povede k další dynamice odprodejů a realizacím
    akvizic
  • Zvýšení dividendy za rok 2018 o 1,33 EUR na akcii (k plné úhradě v hotovosti)

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.