Přidáno 12. Březen, 2019
 • Organický růst o 4,4 % (zahrnuje nárůst o 4,8 % ve čtvrtém kvartálu). Silná dynamika cen, které 
  byly vyšší o 3,0 % a znatelněji o 3,5 % rostly v druhé polovině roku 2018
 • Nárůst provozního zisku na srovnatelné bázi v druhém pololetí o 7,2 %, což je jednoznačně nad
  úrovní dosaženou v prvním pololetí; zvýšení o 4,5 % v průběhu celého roku
 • Provozní marže vzrostla v druhé polovině roku na 7,9 %
 • Další nárůst čistých příjmů bez mimořádných položek2 o 6,0 %; čistý zisk ve výši 420 milionů EUR
  po úpravě hodnoty aktiv o 2,0 miliardy EUR
 • Mírný nárůst cash flow z operací; zrychlení růstu investic především v rozvojových zemích
 • Zrychlení rotace portfolia: strategie selektivní akvizice, která je zaměřená na malé a střední
  podniky ve výši 768 miliónů EUR; byly dokončeny nebo oznámeny významné odprodeje v
  celkové výši přesahující 2,4 miliardy EUR, jedná se o součást již oznámeného cíle v celkové
  hodnotě 3 miliard EUR; v rámci nové organizace, bylo zahájeno nové strategické přezkoumání
  uvedeného podnikatelského portfolia, které povede k další dynamice odprodejů a realizacím
  akvizic
 • Zvýšení dividendy za rok 2018 o 1,33 EUR na akcii (k plné úhradě v hotovosti)

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.