Přidáno 7. Říjen, 2019
Projektové firmy jsou ohledně vývoje trhu a svých tržeb optimistické. V letošním roce očekávají růst trhu v průměru až o 6,3 procenta. Se zpomalením počítají v roce 2020, kdy počítají s růstem ve výši 3,1 procenta. Obdobná očekávaní mají rovněž u svých tržeb, kdy v roce 2019 počítají s růstem tržeb až o 7,2 procenta a v roce 2020 s růstem 4,2 procenta. Vyplývá to ze Studie developerských společností H2/2019 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se skupinou Saint-Gobain.

Očekávaný vývoj tržeb projektových společností kopíruje téměř shodně jejich očekávání. V letošním roce počítají téměř dvě pětiny firem (38 procent) s růstem svých tržeb až o pět procent, a třetina firem (30 procent) předpokládá až desetiprocentní růst. Růst vyšší, než patnáct procent potom očekává téměř čtvrtina firem (23 procent). S poklesem do pěti procent počítá jen malá část (5 procent) projektových společností. Růst tržeb o 5 procent očekává v roce 2020 více než polovina firem (53 procenta), větší růst – až o 10 procent – očekává potom pětina firem (21 procent). S růstem nad deset procent počítá 11 procent firem, pokles předpokládá také 11 procent projektových firem.  Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ   je také optimistický: „Myslím si, že není důvod, aby se projektovému trhu nedařilo dobře. Jsou spousty investorů lačných umístit své prostředky do zajímavých projektů, a pak legislativa přináší další spousty omezujících i technických kritérií a požadavků, že prostor pro kreativitu bude veliký.“

 

Vývoj tržeb odráží ten fakt, že tři pětiny (60 procent) firem zaznamenaly růst cen projektových prací u privátních investorů. U veřejných investorů zaznamenala růst cen vice než polovina (54 procent) projektových firem. Za zmínku stojí zjištění, že téměř dvě pětiny firem (39 procent) si nevšimly žádných změn v cenách u privátních investorů; u veřejných investorů to bylo 44 procent projektových společností. 

Vzhledem k těmto zjištěním je tedy logické, že více než polovina firem (51 procent) očekává pro letošní rok růst svých marží; pokles marží očekává pouze minimum (5 procent) oslovených firem a zbývající část žádné změny neočekává. V roce 2020 počítá se zvýšením svých marží pouze necelá třetina firem (30 procent); s žádnou změnou nepočítají téměř dvě třetiny (62 procent) oslovených firem. Pokles marží očekává již více oslovených, a to téměř jedna desetina (8 procent). „Předpokládám, že projektový trh 2019/2020 bude stabilní. Naše společnost získává 90 % zakázek v soukromém sektoru, kde pozorujeme určité zvolnění a pečlivější přípravu, především u výrobních staveb; u bytové výstavby s potěšením konstatujeme posun k požadavkům na vyšší kvalitu architektonického i technického řešení. Ve veřejném sektoru už v řadě případů přestává být cena projektových prací jediným kritériem, přibývá požadavků na reference a zkušenosti s požadovaným typem projektových prací. Tržby předpokládáme stejné, případně s růstem do 5 %, “ komentuje situaci Aleš Krtička, jednatel společnosti Atelier Tsunami.

celá tisková zpráva je ke stažení v sekci Pro media.