Přidáno 30. Srpen, 2019
Odrazem současného vývoje výstavby budov jsou nové verze globálně rozšířených environmentálních systémů hodnocení budov LEED a BREEAM, které kladou velký důraz na hodnocení vlivů budovy na životní prostředí, a zdraví a spokojenost jejích uživatelů, a to nově v celém životním cyklu budovy, od původu materiálů přes proces výstavby, její užívání až po dopady její budoucí přestavby nebo likvidace. Skupina Saint-Gobain jako lídr v oblasti stavebních produktů citlivě vnímá otázky šetrnějšího přístupu k životnímu cyklu budov. Hrdě se k současnému trendu hlásí a jako jeden z prvních průkopníků optimalizuje veškeré procesy spojené s dodávkami environmentálně šetrných produktů.

Saint-Gobain používá lokální nebo recyklované suroviny, pracuje s vodou ředitelnými hmotami a usiluje o absolutní zdravotní nezávadnost všech svých produktů. Má zaveden systém environmentálního managementu a vybírá si dodavatelské firmy, které jej užívají také. Výrobky Saint-Gobain jsou vybaveny bezpečnostními informacemi, dokumentací EPD a dalšími doklady osvědčujícími jejich kvality z pohledu šetrného stavebnictví.

Pro zelené budovy a jejich certifikaci byly proto připraveny důkazy o přínosech používání výrobků Saint-Gobain. Tyto důkazy jsou zpracovány
s ohledem na konkrétní certifikační systémy budov.

Sady dokumentace, které provázejí jednotlivé produkty, usnadní projektovému týmu úspěšnou certifikaci budovy.

Nová brožura je k dispozici ke stažení zde.