Přidáno 19. Listopad, 2019
Výrobní závody v Hodonicích, Litomyšli a Hornsteinu budou mít ve výrobě nový komunikační nástroj. Cílem projektu je poskytnout zaměstnancům možnost, aby se trochu jinak seznámili s produkty, které vyrábíme v našich závodech. Našim zaměstnancům chceme umožnit lépe pochopit, jak a kde je výrobek používán.

Všechny nástěnky (ke každému produktu) byly vytvořeny s cílem informovat kolemjdoucí o konečném použití a hlavních výhodách. Na každém panelu se čtenář dozví, co je důležité pro našeho zákazníka a jaké jsou naše hlavní trhy. Součástí aplikace a prostoru nástěnek jsou reálné vzorky produktů, takže každý může snadno pochopit, kde přesně a k čemu se produkt používá. Pro Vetrotex jsme použili také ilustrační modely využití produktu, takže maketa větrné elektrárny, letadla nebo BMW jsou věrohodnou součástí nástěnky Vetrotexu.

Doposud jsme instalovali nástěnky s výrobky pro stavebnictví (Perlinky, pásky na sádrokarton a Glasgrid), pro Vetrotex a také pro Glass Mat. Nástěnky (designové panely) byly aplikovány na vyhrazených místech ve výrobě. V Litomyšli došlo k instalaci v prvním řijnovém týdnu. Projekt nyní pokračuje ve výrobě nástěnných tapet v Hodonicích a Hornsteinu.  Nástěnky budou provedeny jako digitální tisk na naší tapetu.” sdělila marketingová ředitelka ADFORS Martina Vlčková Říhová.