Přidáno 1. Srpen, 2019
Skupina Saint-Gobain je zodpovědným firemním dárcem. Prostřednictvím své nadace podporuje projekty, které pomáhají zlepšit sociální bydlení nebo integrovat mladé do života, po celém světě. Za posledních 5 let podpořila také 4 velké projekty v České republice v celkové hodnotě více než 8 milionů korun. Na dárcovské aktivity nepřicházejí prostředky pouze z Nadace. Od roku 2015 podobnou sumu věnovaly na různé další projekty přímo jednotlivé společnosti, které jsou součástí Skupiny Saint-Gobain v České republice.

„V letošním roce opět podpoříme organizaci Květná Zahrada. Tu jsme podpořili částkou 2 mil korun již v roce 2013 a pomohli s rekonstrukcí hlavní budovy, kde působí. Máme s touto organizací velmi dobrou zkušenost, sledujeme a oceňujeme její práci. V letošním roce částkou 900 tisíc podpoříme přestavbu terapeutického centra ve vedlejší budově,“ komentovala předání finančního daru Tomáš Rosák, generální ředitel Saint-Gobain Východní Evropa

 

Květná Zahrada poskytuje od roku 2005 pomoc mladým lidem, kteří po dosažení zletilosti opouštějí dětské domovy nebo se díky svému pohnutému dětství vracejí z nápravných zařízení pro mladistvé nebo z výkonu trestu odnětí svobody. Dům na půl cesty také nabízí útočiště mladým lidem v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory. Květná Zahrada ukazuje mladým lidem správný směr životem, učí je samostatnosti a nezávislosti, pomáhá jim najít si práci a začlenit se do společnosti.

 

Finanční dar předala garantka sponzorského daru Jana Kalášková ze společnosti Saint-Gobain ADFORS během závěrečného dne festivalu Smetanova Litomyšl  sponzorovaného také Skupinou Saint-Gobain a ADFORS. „Každý zaměstnanec Skupiny má možnost požádat její nadaci o finanční podporu sociálního bydlení v neziskovém sektoru. Já té možnosti využila hned dvakrát a pokaždé úspěšně. Mám obrovskou radost z toho, že jako řadový zaměstnanec společnosti ADFORS mohu být součástí takovýchto projektů,“  dodává Jana Kalášková.

 

 Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel ústavu Květná Zahrada během převzetí symbolického šeku řekl: „Velmi si vážíme podpory, která se nám od Saint-Gobain dostává a pomáhá nám rozšiřovat naše služby. Tento finanční dar nám umožní rychle zrealizovat přestavbu pro zřízení centra pro pobytové terapie dětí s poruchami chování, jehož otevření plánujeme letos na podzim. Centrum bude fungovat pod hlavičkou naší dceřiné organizace Středisko výchovné péče Svitavska – ALFA.“