Přidáno 3. Červenec, 2019
Ano, určitý typ sádrokartonových desek a sádrovláknitých desek, které má společnost Rigips v sortimentu, se dá do exteriéru použít. Jedná se konkrétně o desky Rigistabil a desky Rigidur, musí být ovšem dodrženy tyto náležitosti:

·         Plochy konstrukce nesmí být přímo vystaveny vlivům povětrnosti a ani nepřímému působeni vody (ani ostřikující vodě), dešti, slunci  či sněhu.

·         Před montáží je potřeba napenetrovat hrany desek RigiStabil již pří skladování na paletách (např. základním penetračním nátěrem Rigips)

·         Nosná podkonstrukce musí být schopna vzdorovat tlaku větru (např. použití závěsu Nonius)

·         Prvky podkonstrukce a závěsy je nutno opatřit dodatečnou antikorozní úpravou (nátěrem), dřevěné prvky je třeba chránit impregnačním nátěrem.

·         Pro upevňování desek RigiStabil se používají šrouby, sponky nebo hřebíky dle technologie Rigips, které je třeba přetmelit sádrovým tmelem.

·         U podkonstrukce  se podle jejího typu musí upravit rozteče:

·         Rozteče upevňovacích prostředků u vodorovných konstrukcí je třeba snížit na max. 150 mm.

·         Maximální rozteč prvků podkonstrukce podhledů a podkroví opláštěných deskami RigiStabil je 333 mm.

·         Maximální rozteč prvků podkonstrukce stěn opláštěných deskami RigiStabil u dřevostaveb je 625 mm, v ostatních případech 417 mm.

·         Podélné hrany desek je potřeba lepit, příčné hrany a řezané se tmelí.

·         Dilatační úseky jsou zde zmenšené,  oproti běžným interiérovým SDK konstrukcím na max. 10 m délky, max. 60 m2 plochy.

·         Nutné provést technická opatření k zamezení kondenzace vodní páry na deskách RigiStabil (vhodnou skladbou konstrukce a tloušťkou izolantu dle tepelně technického posouzení).

·         Bezprostředně po ukončení montáže je nutno povrch desek opatřit základním penetračním nátěrem Rigips 

·         Konstrukce musí být chráněna až do aplikace ETICS před povětrnostními vlivy (především kritická místa (jako jsou např. hrany opláštění kolem otvorů).

·         Desky RigiStabil musí být před další povrchovou úpravou suché, soudržné, rovné, stabilní, bez nečistot a dalšího poškození.

Na plochy konstrukcí, které nebudou vystaveny ostřikující vodě nebo přímému oslunění, lze jako finální povrchovou úpravu použít kvalitní flexibilní lepidlo, do kterého se vkládá výztužná tkanina a následně se nanese tenkovrstvá stěrková omítka.

Plochy, které budou vystaveny přímému oslunění, je nutné ochránit aplikací ETICS s tloušťkou izolantu minimálně 40 mm. Systém ETICS je doporučeno lepit a kotvit.

Doporučuje se lepící stěrková hmota Weber.therm technik  a plastové talířové hmoždinky s kovovým šroubem. Délku kotevního prvku je doporučeno volit dle výrobce hmoždinky.

Přesný počet a délku kotevních prvků určuje výrobce ETICS dle místních podmínek.

 

 

V případě dotazů kontaktujte naše Centrum obchodní a technické podpory

Ohodnoťte náš článek.