Přidáno 4. Listopad, 2019
Výrobní závod ISOVER v Českém Brodě přivítal v sobotu 19. října 2019 návštěvníky, kteří se přišli podívat, jak se vlastně pěnový polystyren vyrábí.

Po nezbytných bezpečnostních opatřeních začala prohlídka v novém recyklačním centru, kde hosté shlédli krátké video o výrobě polystyrenu a celý proces jim kolega technik teoreticky vysvětlil. No a pak už následovala samotná exkurze celého procesu výroby polystyrenu: napěnění perlí, zrání v silech, výroba polystyrenových bloků, formátování, řezání desek, balení, skladování včetně speciálnějších věcí jako výroba desek na tvarové formě, automatizovaného odběru výrobků robotem a popisu zpětné recyklace polystyrenu. ISOVER je díky závodům v Českém Brodě a v Lipníku nad Bečvou jedním z největších výrobců stavebních izolací z expandovaného polystyrenu v České republice.