Přidáno 26. Listopad, 2019
Součástí téměř každého návrhu stavby pro bydlení je návrh izolačních materiálu. Kromě vhodné volby izolace je ovšem nutné dbát také na její správné zabudování do stavby. V následujícím textu budeme řešit zejména správné uložení a zajištění minerální izolace do nezatěžovaných dutin stavebních konstrukcí, jako jsou příčky, předsazené stěny, střechy a stropy.

Jaká by měla být šířka pásu či desky minerální izolace v konstrukcích stropů, střech, podhledů a příček?

Izolaci mezi dřevěnými prkny stropu či střechy doporučujeme formátovat o 2 cm širší, jelikož není většina dřevěných prvků zcela rovná a v opačném případě by mohlo docházet v určitých místech ke vzniku netěsností.

Izolace v podhledech se běžně formátuje přesně na plochu podhledu a jednotlivé pásy či desky se ukládají na těsný sráz. Izolační desky po obvodu místnosti je případně možné formátovat opět o cca 1-2 cm větší, pokud nebude povrch stěn zcela rovný.

Izolace v montovaných příčkách a předstěnách (např. sádrokartonové) se formátuje dle šíře každého pole mezi svislými profily (CW, CD či UA). Pro tyto případy jsou určeny běžně izolace o šíři 600 či 625 mm (dle roztečí svislých profilů).

Izolace šikminy či vodorovné části dřevěného stropu a střechy

Vždy je nutné posouzení přímo na stavbě, jelikož každá střešní či stropní konstrukce je jiná. Je nutné zohlednit stávající či plánovaný stav a podle toho se rozhodnout. Může rozhodovat, zda jsou krokve broušené, v jaké vzájemné rozteči jsou aplikovány a jaký izolační materiál se používá.

U materiálů s nízkou objemovou hmotností 15 - 21 kg/m3 (např. Isover Piano či Isover EVO) doporučujeme vždy izolaci v konstrukci  zajistit (např. pomocí vázacího drátu). Izolační materiály s vyšší objemovou hmotností 21 kg/m3 a více (např. Isover Unirol Profi či Isover UNI) není nutné ve všech případech zajišťovat proti vypadnutí. Zde je rozhodující stav stavby např. vzdálenost krokví (pokud budou krokve v osové vzdálenosti max. 1000 mm a bude izolace v konstrukci držet, tak jí obecně není nutné vyvazovat). Toto by měla posoudit vždy realizační firma na místě, a pokud izolace v konstrukci nedrží, bude nutné  ji zajistit (vyvázat).

  

Izolace sádrokartonových příček a předsazených stěn

Izolace z minerálních vláken se do dutiny příčky vloží po opláštění první strany příčky a po uložení požadované elektroinstalace. V případě předsazené stěny se minerální izolace vkládá do dutiny před montáží SDK desek opláštění. Minerální izolaci lze volit v rolích (např. skelná izolace Isover Piano) či v deskách (např. čedičová izolace Isover AKU). Meziprostor se izoluje v celé ploše bez mezer. Pokud izolační materiál nevyplní alespoň ¾ šířky profilu či nevykazuje v dutině dostatečnou tvarovou stálost a stabilitu (např. u vysokých příček), je nutné jej proti sesunutí zabezpečit. Nejjednodušším způsobem zajištění izolačního materiálu proti sesunutí je aplikace příchytek Pendex.

Fixace se provádí 1x při horním okraji v každém poli příčky s tím, že každý fixační bod může držet max. 3 m vysoký pás minerální izolace.

  

V případě předsazených stěn je doporučeno vyplnit vždy alespoň ¾ šířky profilu. Příchytky Pendex není možné s ohledem na stávající konstrukci za předstěnou často využít a u šachtových stěn platí to samé. Pokud by bylo přesto nutné izolaci zajistit, existují další, ne tak často používané způsoby (zajištění pomocí vázacího drátu, vruty atd.).

 

S dalšími otázkami se můžete obrátit na naše Centrum technické a obchodní podpory.

Ohodnoťte náš článek.