Přidáno 13. Leden, 2019

Může koncový zákazník montovat podhled Rigips s požární odolností?

Požárně odolné konstrukce Rigips musí být ve smyslu vyhlášky MV č.246/2001 Sb. montovány odborně způsobilou firmou, jejíž způsobilost byla potvrzena certifikátem divize Rigips s platností na 3 roky. Pokud tedy nemá koncový zákazník platný potřebný certifikát (jedná se o většinu řešených případů), montáž nesmí provádět (hrozí komplikace při kolaudaci, kde je certifikát kontrolován). Pro případnou kontrolu platnosti certifikátu je možné využít webové stránky Rigips a sekci Certifikované firmy a řemeslníci.  

 

Kde naleznu požadavky na požární odolnost jednotlivých konstrukcí v objektu?

Každý objekt je z hlediska požární bezpečnosti posuzován individuálně a neexistuje jednoduchá pomůcka pro určení požární odolnosti. Dokument posouzení se jmenuje Požárně bezpečnostní řešení stavby (zkratka PBŘ), které zpracovává běžně požární specialista. Z PBŘ následně vyplynou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, dle kterého je následně možné již navrhnout / doporučit vhodnou sádrokartonovou konstrukci Rigips.

 

Jakou má požární odolnost protipožární deska a kde najdu další informace k požárním konstrukcím Rigips?

Samotnou SDK desku není možné klasifikovat z hlediska požární odolnosti (lze deklarovat pouze třídu reakce na oheň), jelikož se jedná o vlastnost, kterou je možné posuzovat pouze v rámci celé konstrukce (deska + podkonstrukce + případně izolace). Všechny odzkoušené konstrukce, které jsou v současné době platné, jsou uvedeny v Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips. V tomto katalogu jsou dále základní informace k této problematice. Kromě návrhu vhodné konstrukce je zapotřebí provést správně samotnou montáž, která je podrobně popsána v Montážní příručce sádrokartonáře a zároveň je vysvětlována při certifikačním školení firmy.

Budu dokládat požárně odolnou konstrukci pro účel kolaudace. Jaké podklady budu potřebovat?

Pro většinu konstrukcí budou ve zkratce dostačující tyto podklady: Prohlášení o Vlastnostech, Prohlášení o montáži požární konstrukce a aktuální požární katalog Rigips. Více informací včetně odkazů ke stažení najdete v našem příspěvku Podklady pro kolaudaci SDK konstrukce Rigips s požární odolností.

Je nutné volit u konstrukce s požární odolností speciální tmely, profily či jiné příslušenství?

Co se týká konstrukcí Rigips, tak jsou zkoušeny vždy naprosto běžně využívané tenkostěnné profily i sádrové tmely. Při volbě těchto materiálů tedy nezáleží na tom, zda se jedná o konstrukci s požární odolností či bez ní. V případě příslušenství se až na výjimky volí také běžně používané komponenty. V určitých případech je ovšem nutné volit např. kovové hmoždinky pro uchycení obvodových profilů či nehořlavé napojovací těsnění (u šachtových stěn a podhledů s požární odolností shora). Dále jsou přísnější požadavky např. při volbě elektroinstalačních krabic (musí se jednat o samozhášivý materiál) a elektroinstalačních kabelů (třída reakce na oheň ACA, B1CA nebo B2CA).

V případě dotazů kontaktujte naše Centrum technické a obchodní podpory.