Přidáno 1. Červenec, 2019
Aby sádrokartonové konstrukce i po zasažení havarijní vodou splňovaly požadavky statiky, akustiky, požární odolnosti a estetiky, podle kterých byly navrženy, je nutno v závislosti na míře poškození jednotlivé prvky konstrukce vyměnit, když nastane jeden z následujících bodů.

Desky je nutné vyměnit v případě:

- zasažení vodou kontaminovanou nebezpečnými látkami
- zasažení hnilobou a plísní na rubové nebo lícové straně
- jsou-li nesoudržné (např. oddělení papíru od sádrového jádra)
- prohnutí či vyboulení, a pokud neodpovídají požadavku na rovinnost dle technologického předpisu Rigips
 

Profily je nutné vyměnit v případě:

- zasažení korozí (protože jsou z hlediska statiky hlavním nosným prvkem konstrukce)
- jiného mechanického poškození
 

Minerální izolaci je nutné vyměnit v případě:

- trvalé deformace
- plísně
- zda je jiným způsobem poškozena tak, že by mohla negativně ovlivnit akustiku a požární odolnost konstrukce
 

Připevňovací prostředky je nutné vyměnit:

- pokud jsou zasaženy korozí

 

V případě dotazů kontaktujte naše Centrum obchodní a technické podpory:

 

Ohodnoťte náš článek.