Přidáno 11. Říjen, 2019
Suchá plovoucí podlaha je systém, který je realizovaný s minimálním množstvím vody na stavbě. Rigips má odzkoušené skladby jak na lehkém trámovém stropě, tak na základové betonové desce. Díky svým parametrům jsou vhodné např. při rekonstrukci podlahy na lehkém trámovém stropě, jelikož minimálně přitíží nosnou konstrukci.

Suchá podlaha musí být montovaná na plný, suchý, stabilní a dostatečně únosný podklad.

Hlavním sortimentem pro tyto podlahy jsou dva druhy desek:

·        Sádrokartonová deska RigiStabil (DFRIEH2)

·        Sádrovláknitá deska Rigidur

 

Pokud se realizuje podlaha z desek, vždy musí být desky s kolmou hranou. Z obou těchto desek se vyrábí podlahové dílce. Podlahu je tedy možné realizovat jak z desek, tak z dílců.

Návrh suché podlahy:

1. V první řadě je potřeba na stavbě změřit nerovnosti podkladní vrstvy a rozhodnout, jaký postup vyrovnání použijeme. U nerovnosti do 5 mm postačí vrstva z vlnité lepenky nebo Miralonu. Nerovnosti 5 - 10 mm doporučujeme řešit pomocí spárovacího tmelu MAX nebo samonivelační stěrky weberniv dur. Při nerovnostech 10 - 60 mm už je potřeba použít suchý vyrovnávací podsyp. Na ten se následně musí aplikovat roznášecí deska, aby nedošlo k vtlačení podsypu do následné izolační vrstvy. Nerovnosti větší než 60 mm doporučujeme řešit individuálně, kombinací EPS a suchého vyrovnávacího podsypu. Podsyp se v jedné vrstvě smí aplikovat v max. tloušťce 60 mm.

 

2. Volba izolačního materiálu

Na základové betonové desky se doporučuje používat polystyrén, oproti tomu v patře spíše doporučujeme využít minerální izolaci pro lepší kročejový útlum. Musí být dodrženy maximální tloušťky odzkoušených materiálů.

  • Isover EPS 100 v max. tloušťce 100 mm
  • Isover EPS 150 v max. tloušťce 150 mm
  • Isover EPS 200 v max. tloušťce 250 mm
  • Isover T-P  v max. tloušťce 25 mm
  • Dřevovláknitá deska s objemovou hmotností min. 230 kg/m3 v tloušťce 2 x 19 mm

 

3. Do suché podlahy je také možné umístit topný systém. Dá se použít jak teplovodní topení tak elektrické. Uteplovodního topení je potřeba, aby to byl výrobcem určený systém do suchých podlah. Potrubí musí být umístěno v prefabrikovaných dílcích např. Novopol NH35. Teplota nesmí překročit 45 °C. U elektrického topného systému je potřeba, aby měl pojistku proti přehřátí a nevznikla tam teplota větší než 40 °C. Např. máme zkoušené folie Hetmax, které se mohou vkládat pod dílce na suché podlahy.

Jak může vypadat skladba suché podlahy na lehkém trámovém stropě, s prkenným záklopem a nerovnostmi 20 mm?

 

 

Montážní video s podrobným popisem montáže

Prospekt Suché podlahy Rigidur a Rigistabil – montážní návody

 

V případě dotazů kontaktujte naše Centrum obchodní a technické podpory.

 

Ohodnoťte náš článek