Přidáno 12. Červen, 2020
Cílem diskuse bylo vytvoření doporučených postupů, a to z pohledu několika zúčastněných cílových skupin - architekt, developer, stavební - realizační firma, magistrát, institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy atd.

Zejména bylo diskutováno o pozitivech zelených střech, jejich ekologických dopadech na přírodu a obyvatelstvo ve městě, náročnosti a doporučených postupech jejich realizace.

 

Diskutujícími byli odborníci, architekti z ČKA, magistrátu hlavního města Prahy, institutu pro plánování a rozvoj i zástupce developerské firmy. Jmenovitě  Ing. Arch. Josef Pleskot, Ing. Arch. Zdeněk Sendler, Ing. Arch. Jan Kasl, Ing. Arch. Filip Foglar, Ing. Arch. Kamil Kubiš a Ing. Petr Valeš. Za ISOVER tým doplnil Ing. Arch. Josef Hoffmann, produktový manažer pro vegetační střechy. Celou diskusi moderovala šéfredaktorka časopisu  ASB - architektura, stavebnictví, byznys - Bc. Jolana Říhová.

Záznam diskuze.