Přidáno 19. Červen, 2020
Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně vyhlásila již sedmý ročník soutěže Zelená střecha roku.

Přihlášené stavby mohou soutěžit ve dvou kategoriích - Veřejná zelená střecha a Rodinná zelená střecha. Všechna soutěžící díla budou představena na stránkách  www.zelenastrecharoku.cz,  kde mohou od 1. června do 31. srpna 2020 hlasovat i zájemci z řad veřejnosti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 10. září 2020 u příležitosti odborné konference „Zelené střechy - vize budoucnosti“ v Praze. Na konferenci naváže druhý den odborná exkurze po zajímavých objektech se střechami pokrytými vegetací.