Přidáno 6. Prosinec, 2018

Na konci listopadu se konala členská schůze České rady pro šetrné budovy. Mezi nově zvolenými členy jejího představenstva je také náš zástupce, Ing. Jakub Benda, marketingový ředitel Saint-Gobain. Rada zároveň schválila strategické cíle, aktivity a témata na rok 2019. Přijaté závěry členské schůze včetně nového složení představenstva najdete zde. Ucelené informace o činnosti Rady a dosažených úspěších za uplynulé období vám poskytne Zpráva o činnosti.