Přidáno 24. Květen, 2022
Dne 19.5.2022, se v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida uskutečnilo 6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE).

Tato vrcholná akce EAE je pořádána obvykle jednou za dva roky ve vybraných městech Evropy. Tato významná mezinárodní konference se tentokrát konala v Praze a jejím spolupořadatelem je profesní sdružení Cech pro zateplování budov ČR, z.s. (CZB), jako člen EAE. Mezi hlavní partnery a sponzory akce patřily i Saint-Gobain divize WEBER a ISOVER.

Přednášky vrcholných evropských odborníků byly zaměřeny především na oblast energetické účinnosti ETICS v duchu motta konference: „Vlna renovací: ETICS pro energetickou účinnost!“.

Dalšími tématy byly např.

  • národní programy na podporu renovace budov pomocí ETICS
  • příklady dobré praxe v různých evropských zemích
  • důležitost systémovosti ETICS
  • stav standardizace v oblasti ETICS
  • cirkulární ekonomika
  • ETICS a architektura