Přidáno 9. Červen, 2021
Mezinárodní soutěž Multi-Komfortní dům Saint-Gobain je určena studentům architektury a stavebního inženýrství. Letošním úkolem bylo navrhnout udržitelný rozvoj města.

Saint-Denis v severní části metropolitní oblasti Paříže. Dva vítězné týmy z Česka získaly finanční odměny a účast v mezinárodním kole v Paříži, kde své návrhy představí v konkurenci dalších 58 týmů z celého světa. S ohledem na pandemickou situaci se však finále 11. června uskuteční pouze virtuálně.     Výzvou letošního ročníku bylo přeměnit reálnou industriální zónu v Saint-Denis ve Francii a navrhnout revitalizaci této oblasti. Nově navržená lokalita měla mít obytnou, vzdělávací i rekreační funkci a současně respektovat historii daného místa.

Letošní, již 16. ročník soutěže nabídl studentům poprvé možnost odborné porotě své návrhy osobně představit a zodpovědět jejich dotazy. Nejlepší ocenění získal tým studentů z Fakulty stavební, katedry architektury ČVUT v Praze, jmenovitě Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová, kteří kromě finanční odměny 40 000 Kč získali i postup do mezinárodního finále, které se bude konat v červnu 2021 nikoli v Paříži, ale virtuálně v pražské centrále Saint-Gobain v Docku.

Na druhém místě se umístila Natálie Pěgřímková ze stejné fakulty, která vyhrála 30 000 Kč. Na třetím místě skončil tým Nikola Puchelová a Jan Krsek, kteří získali odměnu 20 000 Kč. Všechny tři týmy jsou nejen ze stejné fakulty, ale dokonce i ze stejného ateliéru, kde student pracují pod vedením Ing. Arch. Josefa Smoly, Ladislava Kalivody, Aleše Brotánka, Martina Starka, Jiřího Tencara a Jiřího Nováka. Každý z odevzdaných soutěžních projektů byl odměněn poukázkou v hodnotě 2 000 Kč na spotřební zboží a věcnou odměnou.

Vítězný návrh Jiřího Petrželky a Kristýny Klůsové si vzal za základ komplexní přístup k celé problematice – od analytické části až po finální architektonické či konstrukční řešení budov a šel cestou celkové udržitelnosti. Studenti se rozhodli zasadit momentálně odříznuté a mrtvé území do sítě městských parků v Paříži a zpřístupnit oblast přeměnou brownfieldů v městskou zástavbu. Do návrhu zahrnuli i nové dopravní a pěší spojení a také zelené mosty přes řeku a železnici. Kompozici tvoří promísení funkční náplně prostor, komunitní a komerční prostory v přízemí, variabilně užitná veřejná prostranství a kulturní stavby s celodenním využitím. Vznikl tak bohatý a bezpečný městský prostor, plný živých průhledů a zacílený na společenskou interakci obyvatel.  

Návrh bral v potaz i ekologii, konkrétně stavby s minimální uhlíkovou stopou. Jiří Petrželka s Kristýnou Klůsovou se rozhodli využít materiály na bázi dřeva jako hlavní konstrukční materiál a cíleně použít přírodní a recyklované materiály od místních firem a dodavatelů. Betonové konstrukce byly navrženy pouze v prvním nadzemním podlaží a komunikačních jádrech jako odkaz na historickou tradici místa a zajištění požární bezpečnosti staveb. Díky mírnější požární normě ve Francii jsou podlažní objekty navrženy z přiznaných CLT panelů. Tepelného komfortu a kvalitního vnitřního prostředí se dosáhlo kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi obálky budov a řešením všech klíčových detailů. Vytápění a ohřev vody zajišťují obnovitelné zdroje energie a díky recyklaci šedé vody je docíleno 40% úspory pitné vody z vodovodního řádu. Dešťová voda je akumulována ve veřejných vodních prvcích nebo na zelených střechách a slouží k ochlazení a zlepšení mikroklimatu v celé oblasti. Vyprodukovaná elektrická energie je využita přímo v budovách, nebo akumulována v bateriovém úložišti. Energie je sdílena pomocí smart grid sítě mezi objekty s rozdílnou denní špičkou. Výsledkem celého návrhu jsou budovy v pasivním standardu a možnou soběstačností. máme odkaz na vysílání?