Přidáno 5. Únor, 2016
V letošním roce Weber opět přichystal celou škálu školení a seminářů. Weber organizuje odborná školení pro stavební veřejnost již třináctým rokem. Školení jsou určena zejména pro aplikační firmy, obsluhu stavebnin, bytové domy a odbornou veřejnost. Cílem těchto teoretických i praktických školení je zvýšení úrovně znalostí, poskytnutí praktických a aktuálních rad, seznamování s moderními materiály a trendy v oblasti stavebnictví.

Weber nabízí následující typy školení a seminářů:

 

weber.realizační školení
Tato školení doporučujeme zejména realizačním firmám a prodejcům stavebnin. Hlavními body školení jsou novinky na stavebním trhu, novinky u Weber, doporučené postupy. Na závěr každého školení účastník obdrží certifikát o proškolení.

 

weber.semináře pro bytové domy - SVJ a SBD
Tyto semináře doporučujeme všem těm, kteří se chtějí seznámit s komplexním řešením systémů a postupů rekonstrukcí bytových domů.

 

Školení probíhá ve školících prostorách na střediscích Weber či zákaznických centrech, nebo je možné školení organizovat přímo u zákazníků.

 

Zájemci o školení a získání osvědčení Weber se mohou hlásit na www.weber-terranova.cz.