Přidáno 31. Říjen, 2017
Třetí čtvrtletí potvrdilo pozitivní trendy z první poloviny roku, s výjimkou dopadu kybernetického útoku. Všechny obchodní sektory i regiony včetně Francie se rozvíjely. I nadále jsme viděli dobrý efekt cen, i když období, se kterým srovnáváme, bylo velmi náročné.

Výsledky skupiny za 1-9 / 2017

 

Přirozený růst o 4.2% od začátku roku

 

·      Další nárůst prodejních objemů o 3.6% ve třetím čtvrtletí a to ve všech obchodních sektorech a ve všech regionech. Celkový nárůst prodeje od začátku roku činí 2.4%

 

·      Pozitivní vliv změny cen o 2,0% ve třetím čtvrtletí a 1,8% od začátku roku.

 

·      Negativní dopad směnného kurzu ve třetím čtvrtletí ve výši 2,2% a 0,7% od začátku roku ; pozitivní dopad změn organizační struktury skupiny Saint-Gobain ve výši 0,7% ve třetím čtvrtletí a 0,8% od začátku roku

 

·      Celkový obrat skupiny za první tři čtvrtletí roku 2017 je € 30 570 mil., za stejné období roku 2016 to bylo € 29 306 mil.

 

Pierre-André de Chalendar, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Saint-Gobain, říká:

 

Třetí čtvrtletí potvrdilo pozitivní trendy z  první poloviny roku, s výjimkou dopadu kybernetického útoku. Všechny obchodní sektory i regiony včetně Francie se rozvíjely. I nadále jsme viděli dobrý efekt cen, i když období, se kterým srovnáváme, bylo velmi náročné. Efekt cen však není dostatečný ve všech oblastech podnikání skupiny a to zejména s ohledem na nárůsty cen surovin a energie. Skupina se nadále soustředila na své strategické priority a podepsala od počátku roku 23 akvizic včetně nedávno uzavřené smlouvy o nákupu výrobce izolací Glava.

Saint-Gobain potvrzuje svůj cíl na celý rok 2017 a očekává, že nárůst provozního zisku za druhé pololetí bude nad úrovní dosažené v první polovině roku a to i navzdory pokračujícímu tlaku na růst nákladů. "

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Benda, Marketing and Communications Saint-Gobain CZ a SK

Mobil 724 738 135 E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com, www.saint-gobain.cz