Přidáno 14. Listopad, 2017
V úterý 31. října 2017 získal hodonický závod společnosti Saint-Gobain Adfors CZ cenu za první místo v národní soutěži Profesionál BOZP, kterou každoročně vyhlašuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví. Závod zvítězil díky třem unikátním projektům na zvýšení bezpečnosti práce, do které v letošním a loňském roce investoval přes pět milionu korun. Zatímco se Jihomoravský kraj co do počtu úrazů v celorepublikovém srovnání opakovaně umisťuje jako druhý nejhorší, hodonický závod hlásí již přes 600 dnů bez pracovního úrazu. Oblast výroby přitom typicky patří k nejrizikovějším.

V uplynulém roce se hodonický závod zaměřil především na zvýšení bezpečnosti pracovníků při manipulaci s chemickými látkami, práci ve výškách a při údržbě výrobních zařízení. „Pro bezpečáka je často výzvou vůbec pochopit legislativní standardy, které je nutné splnit, a uchopit je tak, aby byly srozumitelné pro všechny zaměstnance od managementu až po operátory výroby. K nalezení toho správného způsobu je pro něj přitom důležité dobře znát denní provoz výroby i její pracovníky,“ uvádí bezpečnostní technik Michal Bystrianský, který je autorem vítězných projektů. Dále dodává, že při úspěšném zvyšování bezpečnosti práce hraje roli nejen otevřená spolupráce a komunikace v rámci podniku, ale také podpora ze strany státních dozorových orgánů, s nimiž by firmy měly vést pravidelný dialog.

Bezpečnost a inovace jsou pro závod Saint-Gobain Adfors CZ v jihomoravských Hodonicích doslova posláním. „Jako jedna z mála firem se pravidelně snažíme ve věci bezpečnosti překračovat standardy české legislativy. Inovace bezpečnostních opatření a jejich vylepšování jsou u nás na denním pořádku,“ uvádí ředitel závodu, čítajícího na 600 zaměstnanců, Ladislav Švach. Noví zaměstnanci například procházejí detailním vstupním školením, při němž se seznamují nejen se základy první pomoci, ale i prevencí rizik a řešením případných krizových situací. K ochraně zdraví pracovníků ve výrobě pak slouží i speciální ochranné pomůcky, které se v základní výbavě skládají z bezpečnostních brýlí, na míru vyrobených ergonomických špuntů do uší, ochranného oděvu a bezpečnostní obuvi v celkové hodnotě převyšující 5000 korun.