Přidáno 25. Duben, 2018
Březen a duben patřil veletrhům ikariéra na pražském ČVUT a brněnském VUT. Budoucím absolventům technických oborů jsme představili Skupinu Saint-Gobain jako potenciálního zaměstnavatele, na VUT navíc konkrétní kariérní příležitosti v závodech ADFORS a ISOVER.

Veletrhy iKraiera pořádá IAESTE Czech Republic, což je mezinárodní studentská organizace s více jak šedesátiletou tradicí. Působí v 86 zemích světa. Hlavním posláním je zajišťování zahraničních praxí pro studenty technických vysokých škol. Celosvětově tak IAESTE přispívá k rozvoji odborných znalostí studentů, k porozumění mezi národy i k odstranění rozdílů v technické vyspělosti jednotlivých zemí. Pomáhá studentům k úspěšné cestě za kariérou a letním výměnným stážím do zahraničních firem.