Přidáno 4. Červenec, 2017
Skupina Saint-Gobain se stala, stejně jako mnoho dalších společností po celém světě, cílem kybernetického útoku, který proběhl 27. června.

Skupina Saint-Gobain se stala, stejně jako mnoho dalších společností po celém světě, cílem kybernetického útoku, který proběhl 27. června. V reakci, aby nedošlo k dalšímu šíření viru, byly odpojeny všechny její IT systémy. Ve všech divizích skupiny Saint-Gobain byly aktivovány záložní pracovní režimy. Nedošlo k úniku žádných osobních dat.

Během celé události bylo vynaloženo veškeré úsilí na zajištění kontinuity našeho podnikání, zejména pak na minimalizaci dopadu této akce na naše zákazníky. Většina našich podniků již funguje normálně. Týden po útoku bylo dosaženo podstatného pokroku v uvádění všech systémů do online režimu. Návrat k plnému standardnímu provozu očekáváme na začátku příštího týdne.

Tisková zpráva skupiny Saint-Gobain je ke stažení zde

_________________________

CYBER-ATTACK UPDATE
Like several other companies Saint-Gobain experienced an important cyber-attack on June 27, 2017. IT systems were disconnected to stop the spread of the virus and back-up working  modes were immediately activated in all businesses of Saint-Gobain. No personal data has been disclosed to any third party.

Throughout the event all efforts have been made to ensure the continuity of our business and in particular to keep any impact on our customers to a minimum. The majority of our businesses are already operating normally. One week after the attack, substantial progress has been made to put all of our systems back on line with a full return to normal operations expected early next week. 

Press release