Přidáno 5. Květen, 2017
Soutěž Hala roku Akademik 2017, jejíž hlavním partnerem byl Weber, se se konala na ČVUT 20. dubna.

Soutěž studenty velmi zaujala, celkem se zúčastnilo 40 týmů z 5 univerzit z ČR, Slovensko zastupoval tým z Technické univerzity v Košicích. Celkem se jednalo o 96 studentů.

Atrium fakulty i ochozy byly plné studentů, kteří soutěž nadšeně a se zájmem sledovali.

Úkolem studentů bylo navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Studenti navrhovali a stavěli modely doma a v průběhu dne probíhaly v prostorách Fakulty stavební ČVUT zatěžovací zkoušky.

 

Cílem soutěže bylo podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe.

Weber zde aktivně zastoupili kolegové: Břetislav Klíma a Vláďa Weiss

 Reportáž o soutěži najdete i v archivu České televize. Odkaz je zde.