Přidáno 3. Červen, 2016
Na svém výročním valném shromáždění dne 2. června představila společnost Saint-Gobain upravenou podobu svého loga. Nového vzhledu se dočkal symbol mostu, který reprezentuje Skupinu již více než 40 let. Pulzující silueta loga poukazuje na skutečnost, že Skupina stojí za vznikem nespočtu míst k bydlení a žití po celém světě. Teplé a světlé barvy byly zvoleny k navázání emotivnějšího spojení se zákazníky a koncovými uživateli.

Toto logo jasně reflektuje novou pozici značky vycházející z příslibu Skupiny: navrhovat, vyrábět a distribuovat materiály, které budou zlepšovat pohodu bytí nejen jednotlivců, ale i společnosti jako celku. Pierre-André de Chalendar, výkonný ředitel Saint-Gobain, k tomu uvádí:  „V Saint-Gobain se materiály a produktová řešení navrhují ke zvýšení komfortu lidí, bez ohledu na to kde právě žijí, pracují nebo kam cestují. Je ale třeba realizovat vše udržitelným způsobem a pomáhat tak chránit naši planetu pro budoucí generace. Z našeho pohledu se tyto dva aspekty totiž vzájemně doplňují - představují  dvě strany stejné mince.”

 

Změna vzhledu loga Skupiny vyzdvihuje náš závazek vytvářet silnější spojení s širokou veřejností. Digitálními médii lépe informovaní spotřebitelé totiž sehrávají stále významnější roli při výběru produktů, které budou využity v jejich projektech.  Saint-Gobain chce vysvětlit, jak naše materiály a řešení přispívají ke kvalitě každodenního života, a to především hodnotami, které naše značka představuje: odbornost při výběru materiálů, kultura inovací, porozumění potřebám a přáním zákazníků, ale i přístup založený na otevřenosti a odpovědnosti. „Musíme se stát ještě viditelnější pro koncové zákazníky,” dodává Pierre-André de Chalendar. „Dnešní silné značky demonstrují hodnotu, kterou lidem přináší. Přál bych si, aby každý věděl, jaké hodnoty prosazuje Saint-Gobain, a jakou roli sehrává naše značka v každodenním životě.”

 

Tisková zpráva ke stažení zde:

Nové logo ke stažení zde: