Přidáno 17. Červen, 2016
Zástupci Saint-Gobain převzali z rukou Primátorky a ministryně pro místní rozvoj cenu za nejlepší korporátní akci roku 2015. Slavnostní předání proběhlo v Pražské rezidenci primátorky. Oceněna byla akce, kterou skupina Saint-.Gobain Česká Republika pořádala v červnu 2015 na pražském Žofíně u příležitosti oslavy 350. let existence společnosti.

Již od roku 2010 uděluje Prague Convention Bureau ocenění kongresovým velvyslancům, kteří měli v uplynulém roce největší zásluhu na rozvoji kongresového turismu v Praze. Cílem akce je ocenit renomované české vědce, špičkové odborníky, profesory a lékaře, kteří Českou republiku zastupují v mezinárodních odborných asociacích, aktivně lobují ve prospěch Prahy a posléze se zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů mezinárodních kongresů konaných v Praze. Ocenění jsou udělována i v kategorii korporátní akce roku. Za rok 2015 převzali ocenění následující ambasadoři:

·      v kategorii Kongres roku 2015 - RNDr. Vladimír Čermák, DrSc., Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, za 26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG 2015);

·      v kategorii Kongres do 500 účastníků roku 2015 - prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta kliniky hepatogastroenterologie Institutu Klinické a experimentální medicíny v Praze, za 16th International Celiac Disease Symposium (ICDS 2015);

·      v kategorii Kandidatura roku 2015 - doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a prof. Florian Lordick, MD, University Cancer Center Leipzig, za International Gastric Cancer Congress, který se bude konat v roce 2019;

·      v kategorii Korporátní akce roku 2015 - Saint-Gobain výročí 350 let společnosti Saint Gobain Czech Republic and Slovakia;

·      ocenění za Celoživotní přínos kongresovému průmyslu - prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN, přednosta Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze;

·      speciální cena Kongresového centra Praha - prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMA, přednosta ORL kliniky Fakultní nemocnice Motol a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, za 3rd Congress of European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery (ORL-HNS 2015).

 

 „Kongresový turismus patří mezi nejvýdělečnější odvětví cestovního ruchu v České republice a představuje tak pro nás jednu z hlavních priorit. Praha jako hostitelské město většiny konferencí, a i další města, několikrát prokázala svůj potenciál pro vzdělání. S pořádáním kongresů se pojí i poznání destinace s nabídkou turistických aktivit ve městech i okolních regionech. Děkuji všem za výbornou práci na poli propagace České republiky po celém světě,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 

„Rád bych touto cestou pogratuloval všem oceněným a zároveň poděkoval všem kongresovým ambasadorům, kteří se rozhodli věnovat svůj čas pořádání kongresů, čímž přispěli nejen k popularizaci jejich oborů a výzkumů ve světě, ale zároveň i k popularizaci našeho hlavního města. Díky jejich úsilí proběhlo v Praze v loňském roce dle statistik mezinárodní asociace ICCA 123 asociačních akcí, což je oproti roku 2014 nárůst o 4,2 %,“ uvedl Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.

 

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodoval nezávislý výbor složený z významných osobností cestovního ruchu, akademické i státní sféry. Pozvání do výboru přijali: rektor Univerzity Karlovy pan prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA; ředitelka státní agentury pro cestovní ruch CzechTourism paní doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.; ředitelka Prague City Tourism paní PhDr. Nora Dolanská, MBA; prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu paní Ing. Marta Nováková a ředitel Prague Convention Bureau pan Roman Muška.

Více se dočete v tiskové zprávě zde.