Přidáno 22. Červen, 2015
Tato studie byla zpracována na základě údajů získaných z osobních interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých developerských společností.

Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly ve druhém čtvrtletí roku 2015. Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle trojrozměrné segmentace. Segmenty rozdělujeme na společnosti zaměřující se na rezidenční, kancelářský a průmyslový development.

Studie ke stažení zde: