Přidáno 22. Listopad, 2016
V letošním roce se sdružení TEREZA a Saint-Gobain spojili, aby přinesli ideálně akusticky vyladěné učebny pro Mateřské školky. Formou her se mateřské školky mohly zapojit do výzvy na téma zvuk a hluk a současně se tak zúčastnit Projektu VELKÉ UCHO.

Fantastická výzva pro mateřské školy zapojené do programu Ekoškolek proběhla v první polovině roku 2016 a nyní se projekt dokončuje.

TEREZA a SAINT-GOBAIN, divize Ecophon, společně sdílí myšlenku udržitelné budoucnosti a ochrany životního prostředí. Ecophon vyvíjí, vyrábí a dodává akustické výrobky a systémy, které přispívají ke zdravému vnitřnímu prostředí tím, že zvyšují celkový komfort a podporují vzdělávání osob. Akustické panely, které byly použity pro úpravy ve školkách, jsou vyrobeny ze skelného vlákna, které je kombinací více než 70 % recyklovaného skla a plně obnovitelného pojiva na rostlinné bázi. Splňují ta nejnáročnější kritéria a doporučuje je mj. také Švédská asociace pro astma a alergie.

Nezisková organizace TEREZA působí již přes 30 let v oblasti environmentální výchovy ve školách. TEREZA je financovaná převážně z grantů, dotací a darů individuálních příznivců. Takto se podílíme na snaze zlepšovat české vzdělávání a spoluvytvářet společnost ohleduplnou ke svému životnímu prostředí. Protože velké změny začínají od nejmenších…

Společně jsme připravili „výzvu“ pro děti, učitele a rodiče na téma poznej zvuk a hluk v tvojí školce a v okolí (definovali hlučné prostředí a tiché prostředí, představovali si, jak zvuk vzniká, kde, jak se šíří, jakou rychlostí……) a určili si nejvíce hlučné místo ve školce. Výzva šla do 100 MŠ v ČR.  Máme 3 vítěze, kde se v průběhu letních měsíců instalovala akustická řešení a zbývá už jen změřit nová data, porovnat je a projekt vyhodnotit. Které školky vyhrály a jaká opatření byla třeba, se dozvíte v příštím vydání. 

Ekoškoly jsou v České republice otevřeny pro všechny zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo dvouleté testování. Více o programu si můžete přečíst zde.

 

Zajímáv vás, jak projekt probíhal?  Přečtěte si shrnutí projektu zde

Jaké hodnoty jsme naměřili před a po akustickém řešení