Přidáno 19. Listopad, 2016
Ve dnech 25.-26.října se PAM zúčastnil tradiční podzimní konference Provoz vodovodů a kanalizací, která se tentokrát konala v Hradci Králové

Ve dnech 25.-26.října jsme se zúčastnili dnes již tradiční podzimní konference Provoz vodovodů a kanalizací, která se tentokrát konala v Hradci Králové. V přednáškovém sále zazněly odborné příspěvky jak z oboru vodovodů tak i kanalizací, naše společnost přispěla přednáškou „Redukce provozních a investičních nákladů vodovodních a kanalizačních sítí praktickou aplikací evropských norem“. Součástí konference byla i výstavní část, kde si návštěvníci mohli na stánku naší společnosti prohlédnout kompletní nabídku jednotlivých typů námi nabízených trubek, tvarovek a dalšího příslušenství.