Přidáno 9. Květen, 2017
Program Isover Multi-Comfort House Designer 5.0 je lehce ovladatelný nástroj k předběžnému navrhování pasivních staveb. Program vychází z nástroje PHVP (Passivhaus Vorprojektierung) a PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) z Passivhaus institutu v Darmstadtu (Německo).

MCH Designer umožňuje rychle a přehledně výpočet nejdůležitějších energetických parametrů budovy se zohledněním klimatické oblasti v místě umístění stavby. Program proto pomáhá při návrhu energeticky úsporného bydlení s ohledem na optimalizaci vedoucí k pasivnímu domu.
Účel výpočetního programu
Společnost ISOVER vyvinula výpočetní program s přívětivým uživatelským ovládáním. Nyní si každý s minimální znalostí pasivních domů může spočítat, zda je jeho objekt správně navržen a splňuje podmínky pro Multi-Komfortní dům.

 
Výpočty a výsledky
Program nejen ukáže výslednou tepelnou ztrátu navržené stavby, ale zároveň lze, v případě malé tloušťky tepelných izolací, drobnými úpravami během několika sekund stavbu upravit tak, aby pasivní byla.

Přínos
Hlavním přínosem programu je snadné a rychlé vyhodnocení parametrů domu a možnost provedení změn v zadání, které jsou automaticky započítány i do celkové tepelné ztráty objektu.

Návrh pasivního domu
Pasivní domy jsou obecně budovy, které ročně spotřebují maximálně 15 kWh∙m-2∙a-1 na vytápění.

Parametry potřebné pro dosažení pasivního domu:
Ø součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,15 W∙m-2∙K-1
Součinitel prostupu tepla oken Uw ≤ 0,8 W∙m-2∙K-1
Energetická propustnost skla okna g ≥ 0,5 (≥ 50%)
Minimalizace tepelných mostů
Vzduchotěsnost budovy n50 ≤ 0,6∙h-1
Řízená výměna vzduchu se zpětným získáváním tepla rekuperační jednotkou
Rekuperace tepla s účinností ≥ 75% (≤ 0,45 Wh∙m-3)
Zásady pasivních staveb:
Celková tepelná ztráta ≤ 15 kWh∙m-2∙a-1
Tepelná ztráta konstrukcí ≤ 10 W∙m-2
Tepelné ztráty při chlazení ≤ 15 kWh∙m-2∙a-1
Celková spotřeba všech energií ≤ 120 kWh∙m-2∙a-1
Vzduchotěsnost budovy ≤ 0,6∙h-1

Používáte program MCH Designer? Jste spokojeni? Řekněte nám svůj názor na karel.sedlacek@saint-gobain.com . Děkujeme.