Přidáno 12. Únor, 2016
Velká kniha sádrokartonu přináší souhrnná data a informace o systémech a konstrukčních řešeních suché vnitřní výstavby. Je určena zejména odborné veřejnosti - projektantům, architektům, investorům, developerům, ale jistě se stane vhodnou pracovní pomůckou i stavebním a montážním firmám. Knihu připravil tým odborníků společnosti Rigips.

Mezi uvedenými systémy naleznete jak standardní konstrukce ze sádrokartonových desek, tak i speciální konstrukce pro řešení zvyšujících se požadavků na akustickou pohodu, zvláštních požadavků na bezpečnost či design.

            Čtvrté vydání Velké knihy sádrokartonu obsahuje nové rozšířené informace v těchto oblastech: * Dřevostavby - Výrazně obsáhlejší systém nosných i nenosných skladeb na dřevěné konstrukci s protipožární konstrukční deskou RigiStabil a nové skladby podlah.

* Modré akustické systémy -Rozšířená nabídka akustických konstrukcí s Modrou akustickou deskou a pestřejší nabídka akustických a designových velkoplošných podhledů Gypton BIG a Rigiton či obloukových konstrukcí s deskami Riflex a BIG Curve.

* Activ’Air - Sádrokartonové desky a kazety s moderní technologií Activ’Air pro rozklad emisí nebezpečného formaldehydu. * Bezpečnostní konstrukce - Bezpečnostní konstrukce zatříděné v souladu s aktualizovanou normou ČSN EN 1627 do bezpečnostních tříd RC2 a RC3 a jako specialitu příčky s balistickou odolností třídy FB4 dle ČSN EN 1522.

* Vlhké prostředí - Do prostředí zatíženého nadměrnou vlhkostí, jako jsou například bazény a wellness centra, přináší Rigips řešení založené na novém systému Glasroc H.

* Požární odolnost - Novinkou jsou i samonosné podhledy s oboustrannou požární odolností až EI 90.

Ve Velké knize sádrokartonu nechybějí ani názorná zobrazení jednotlivých systémů a důležité konstrukční detaily, kterým je věnována samostatná kapitola.

 

Selektor

 

Ještě před vydáním Velké knihy sádrokartonu spustil Rigips na svých internetových stránkách selektor - elektronickou verzi této publikace. Jedná se o nástroj pro co nejrychlejší vyhledání konstrukcí systému suché výstavby Rigips. Selektor najdete na webu www.rigips.cz v sekci Pro projektanty. Velká kniha sádrokartonu. Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Divize Rigips, 2015, 4. vyd., 336 stran, doporučená cena: 600 Kč.

 

10.2.2016    Materiály pro stavbu    str. 14    AKTUALITY / knihy