Přidáno 2. Únor, 2016
Tloušťku izolace počítáme podle kritéria maximální tepelné ztráty, s přihlédnutím k nežádoucímu oteplování nebo chladnutí teplonosné látky, zajištění funkčnosti technologických procesů v případech, kde je udržení předepsané teploty rozhodující podmínkou, apod.

Snad každé technické dílo vyžaduje vedle vlastního základního technického prvku nebo souboru ještě doplňující, někdy významná, někdy podružnější, avšak někdy podmiňující technická opatření k tomu, aby mohlo plnit své zamýšlené poslání. Mezi nimi připadá, zejména v poslední době, stále významnější úloha řešení tepelně technických podmínek. Jednou z důležitých činností v této oblasti je použití tepelných izolací na rozvodech potrubí, vzduchovodů a nádrží, které se uznává jako nutná podmínka v jakékoliv činnosti stavebnictví, strojírenství a obdobných oborech.