Přidáno 12. Únor, 2016
Situace ve vývoji nových stavebních hmot a dalších materiálů není nikterak pozadu oproti rychlým, až převratným vývojům v jiných oblastech lidské činnosti (např. u mobilních telefonů). Jedním z opravdu zajímavých výrobků je i nová parobrzda zn. Isover. Vývoj této parobrzdy však nebyl snadný a evoluce, kterou parozábrany a parobrzdy prodělaly za posledních 15 let, je opravdu významná.

Hlavním trendem byla v nedávné minulosti hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky sd [m]. Firmy se zkrátka řídily pravidlem: čím vyšší ekvivalentní dufuzní tloušťka sd parozábrany je, tím je těsnější a logicky i lepší. Neustálé zvyšování této hodnoty mělo i svá negativa, především nemožnost tak kvalitního utěsnění spojů, průchodek a obecně jakéhokoliv napojení parozábrany na další konstrukce. Výsledná hodnota sd parozábrany jako celku pak nejen že nedosahovala deklarovaných hodnot pro samotnou parozábranu, ale často byla až o jeden až dva řády nižší. Tato skutečnost pak vedla k otázkám, zda opravdu potřebujeme mít hodnoty sd => 1000 m a vyšší, když po zabudování na stavbě je reálná hodnota sd jen na úrovni cca 10 m.

            Vědce tedy napadlo vydat se jiným směrem a položili si otázku, jakou funkci má plnit parozábrana v konstrukci. Odpověď však nezněla: být trvale parotěsná, ale být parotěsná jen tehdy, kdy je to třeba (v zimním období), a naopak být alespoň částečně prodyšná, když těsnost naopak třeba není (v letním období). Výsledkem bádání a několika let testování pak byla parobrzda s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou sd v závislosti na velikosti relativní vlhkosti vzduchu RH. Tím se zrodila parobrzda Vario a následně tento výrobek obdržel i patentovou ochranu. Postupně pak byla tato unikátní parobrzda ještě opatřena speciálním rounem, které při kontaktu s krokvemi funguje podobně jako suchý zip pod názvem Isover VARIO KM DUPLEX UV a v roce 2015 uvedl Isover na český trh i nejnovější variantu Isover VARIO XTRASAFE.

 

Důvody proč právě ISOVER VARIO

 

Jistě si naprostá většina lidí klade při realizaci zateplení podkroví či konstrukci dřevostavby otázku, jaký typ materiálu použije tak, aby byl levný, ale přesto kvalitní. Často bohužel cena převáží nad kvalitou a po několika letech tento styl výběru vede nezřídka k poruchám a následným reklamacím konstrukce.

            Parobrzda Vario má díky proměnné ekvivalentní difuzní tloušťce jednu významnou výhodu oproti jiným výrobkům. V zimním období se totiž chová jako každá jiná vzduchotěsná vrstva, ale v létě se její vlastnosti vlivem změn relativní vlhkosti vzduchu mění a ekvivalentní difuzní tloušťka sd se snižuje z 5,0 až na 0,30 m, u nejnovějšího typu dokonce z 25 na 0,30 m. Díky této vlastnosti je tato parobrzda označována jako chytrá, jelikož v případě potřeby nám umožní, aby stavba „dýchala“ i směrem do interiéru a zabránila tak nepříjemnému nárůstu vlhkosti v některých detailech či špatně větraných místech střechy.

            V autě je z důvodu bezpečnosti airbag, v podkroví či v dřevostavbě bezpečnostní funkci může zastat parobrzda. Výčet výhod je ale samozřejmě větší: - proměnná hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu; - UV stabilita po dobu min. 18 měsíců; - speciální rouno na rubové straně k usnadnění montáže (přilne k nehoblovanému dřevu jako suchý zip); - kompletně odzkoušený systém včetně lepicích pásek, tmelů atd.; - jistota, že jsem pro konstrukci udělal maximum.

 

Časté chyby z praxe

 

Stavební praxe je však často od reality velmi vzdálená. Velmi hrubé chyby, se kterými jsem se setkal na stavbách, byly například tyto: 1. Nahrazení parobrzdy jinými typy folií, které pro tyto účely nejsou určeny

            (často jsou použity i obaly ve kterých jsou jiné výrobky baleny) - obr. 2. 2. Opomenutí parotěsného slepení spojů či nesprávného typu lepicí pásky

            (často i úplné opomenutí jakéhokoliv spojení) - obr. 3.

3. Nedodržení vzduchotěsnosti (často neúmyslné jako v tomto případě, kdy opomenutí uzavřít parozábranou či maltou dutiny cihel vedlo k promočení minerální izolace i okolního dřeva - vzduch který těmito dutinami odcházel z interiéru, zde chladl a kondenzoval) - obr. 4.

4. Netěsnosti v řádu mm většinou kvalitu zateplení neovlivní, ale pokud je to v řádu cm tak to samozřejmě vliv má. Takové provedení investorovi radost určitě neudělá - obr. 5.

5. Termovizní odhalení špatně zaizolovaných míst v konstrukci (i po instalaci, kdy již si nikdo nepřeje konstrukci rozebírat, lze vady a chyby spolehlivě určit) - obr. 6.

 

Ing. Karel Sedláček, Ph. D., (*1979) absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a architektura. V současné době pracuje ve společnosti Saint-Gobain Construction Produkts, a. s. Divize Isover, jako manažer technické podpory.

10.2.2016 Materiály pro stavbu str. 42 Výrobky, hmoty, materiály