Přidáno 10. Prosinec, 2015
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ INTERIÉRŮ: NĚMECKÉ STAVEBNÍ A ŘEMESLNÉ FIRMY NAVAZUJÍ V ČESKU OBCHODNÍ KONTAKTY.

V Praze se od 2. do 5. listopadu prezentovaly německé firmy z oblastí stavebnictví a řemeslnictví potenciálním českým partnerům. Obchodní cestu pro poskytovatele služeb, produktů a technologií pro nadstandardní vybavení interiérů pořádala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) ve spolupráci se společností na podporu exportu bavorského řemesla Bayern Handwerk International.

            „Zájem firem byl obrovský. Podařilo se nám zorganizovat 130 individuálních kooperačních rozhovorů, které přesně odpovídaly požadavkům a potřebám českých i německých partnerů,“ řekl výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. Bilaterálních rozhovorů, které jsou prvotním krokem k budoucí spolupráci, se zúčastnilo 14 německých a téměř 50 českých firem.

            Potenciál spolupráce je velký. Přes pět let trvající krize v českém stavebnictví je překonána a objem investic roste. „Český trh je pro německé firmy zajímavý především díky vysoké kupní síle,“ sdělil Andreas Gfall, ředitel Bayern Handwerk International, a dodal: „Potenciál je u majetných osob nebo při vybavování kanceláří mezinárodních firem v Česku, které hledají inovaci, kvalitu a spolehlivost německých řemeslných firem.“ Velké možnosti nabízí také turistická infrastruktura, kde je stále častěji požadována nadstandardní, sanovaná a rozšířená infrastruktura. Důležitým argumentem pro německé firmy při vstupu na český trh nebo rozšíření jejich aktivit v Česku je zeměpisná blízkost. „Na mnoho míst v Německu musíme urazit delší cestu,“ prohlásil Uwe Petry, jednatel firmy UP Feine Steine, která se specializuje na zpracování přírodního kamene.

            Účastníci obchodní cesty mají zájem o navázání obchodních kontaktů v ČR, jako Ralf Bisch-Chandaroff z firmy Bisch-Chandaroff Werkstätten, zabývající se textilními výrobky pro interiér, nebo o prohloubení stávající spolupráce, jako například Sven Künzel, jednatel firmy Glas Künzel. „Vím, že tu jsou dobří řemelsníci, se kterými se dá spolupracovat,“ uvedl Künzel.

            Akce se konala v rámci programu na podporu exportu malých a středních podniků německého Spolkového ministerstva hospodářství a energie.

 

OSTRAVSKÁ ROUROVNA ARCELORMITTAL ZMODERNIZOVALA SVAŘOVNU TRUB

 

Svařovna trub rourovny ArcelorMittal v Ostravě, která vyrábí svařované trubky se šroubovicovým svarem, dokončila v uplynulých dnech úpravu spirálové svařovny za 50 milionů korun. Zvýšila tak maximální průměr svařovaných trub pro výrobu produktovodů a stavebních konstrukcí z 820 na 1 020 mm a tloušťku stěny z 12,5 na 14,6 mm.

            „Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli rozšířit sortiment, je zvýšení naší konkurenceschopnosti našich výrobků na stále náročnějších trzích,“ říká Michael Hermann, ředitel pro investice rourovny ArcelorMittal Tubular Products Ostrava.

            Součástí investice v hodnotě 50 milionů korun byly úpravy na svařovacím zařízení, lince pro rentgenovou kontrolu trubek, úkosovací lince, ultrazvukové kontrole trubek a také pořízení nového vodního lisu pro zkoušky trubek vodním tlakem. Svařovna trub již vyrobila první trubky v novém sortimentu pro německý trh, které budou přepravovat pitnou vodu.

 

ÉRA PROPOJENÉHO PRŮMYSLU ZAČNE NA VELETRHU HANNOVER MESSE 2016

 

Éra „Integrated Industry“ je přede dveřmi. Energetické systémy jsou řízené digitálně. Na trh přicházejí rozvinuté technologie Průmyslu 4.0. HANNOVER MESSE 2016 tento vývoj posune ještě dál – s rekordním počtem příkladů aplikací a s USA jako partnerskou zemí.

            „Integrated Industry – Discover Solutions“ je hlavní téma veletrhu HANNOVER MESSE 2016. „Propojený průmysl už není vize budoucnosti. Je skutečností. Průmysl 4.0 se prosazuje ve stále větším počtu továren. Rozvoj energetických sítí míří ke smart grid,“ říká Dr. Jochen Köckler, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. „Zachovat si konkurenceschopnost znamená rozpoznat potenciály digitalizace a plně jich využívat. Jak to udělat, ukáže HANNOVER MESSE 2016.“

            Rozhodujícím tématem na nejvýznamnějším světovém průmyslovém veletrhu jsou řešení pro digitalizaci továren a energetické systémy. J. Köckler: „Očekáváme, že se na veletrhu poprvé objeví více než 100 konkrétních příkladů aplikace. Je to výjimečné i ve světovém měřítku. Poslední techniku Průmyslu 4.0 ukáže i USA, partnerská země veletrhu. HANNOVER MESSE – to je globální hotspot všech témat týkajících se propojení průmyslu.“ V Hannoveru se návštěvníci od výrobních podniků dozvědí, jak tyto firmy svá výrobní zařízení krok za krokem přetvářejí na továrnu Průmyslu 4.0. Návštěvníci, jejichž oborem je energetické hospodářství, zde naleznou technická řešení pro inteligentní energetické systémy.

            Svět výroby, rozvodu a spotřeby energie nebyl nikdy tak komplexní jako dnes. Energetický systém budoucnosti vyžaduje řešení s co nejmenšími díly a jejich vzájemnou interakci prostřednictvím inteligentního systému. Elektrickou energii dodává stále více decentrálních výrobců, které je třeba propojit. Ukládání a rozvod energie je třeba v budoucnu rovněž řídit digitálně. Proud a datové sítě splývají. „Pod heslem ‚Integrated Energy‘ jsou na veletrhu HANNOVER MESSE v centru pozornosti řešení pro propojování celého energetického řetězce – od výroby, přenosu, rozvodu a ukládání energie až po alternativní mobilní řešení,“ říká J. Köckler.

            V minulých letech veletrh HANNOVER MESSE razil cestu směrem k Průmyslu 4.0. Málokde se technický vývoj prosadil tak účinně a rychle. Kde byla zatím jen vize, byla už v tomto roce využitelná zařízení realitou. Tento trend bude na nadcházejícím veletrhu HANNOVER MESSE dále pokračovat. Půjde přitom nejen o technologie, ale také o příslušné nové obchodní modely.

            S partnerskou zemí USA na veletrh HANNOVER MESSE přichází největší světová ekonomika. Přední firmy z USA zde představí svá řešení pro propojený průmysl. Na zvláštní ploše se na veletrhu HANNOVER MESSE představí také Industrial Internet Consortium (IIC), založené v USA. IIC je globálně působící organizace s cílem urychlit zavedení průmyslového internetu věcí. V Hannoveru se tak sejdou všichni, kdo udávají takt v průmyslové digitalizaci. Německé podniky s rozhodujícími kompetencemi ve strojírenství a elektrotechnice, přední softwarové firmy z USA a podniky z Číny a Japonska, které urychlují propojení v průmyslu. Takto mohou vznikat nová partnerství, nápady a řešení na cestě k Průmyslu 4.0. Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh HANNOVER MESSE proběhne od 25. do 29. dubna 2016 v Hannoveru. HANNOVER MESSE 2016 je spojení pěti vedoucích veletrhů na jednom místě: Industrial Automation, Energy, Digital Factory, Industrial Supply a Research & Technology. Čtyřmi ústředními tématy veletrhu HANNOVER MESSE 2016 jsou průmyslová automatizace a IT, energetická technika a technika životního prostředí, inovativní průmyslové subdodávky, výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj.

 

ALERIS DODÁ HLINÍK PRO PRESTIŽNÍ VELKÉ EGYPTSKÉ MUZEUM

 

Společnost Aleris oznámila na přední světové stavební výstavě Batimat, že podepsala kontrakt se společností Alico/ORASCOM na dodávku produktu ze špičkového hliníku na střechu a obklady zdí Velkého egyptského muzea (Grand Egyptian Museum – GEM).

            GEM, které se považuje za největší archeologické muzeum věnované egyptologii na světě, je zatím nejprestižnější projekt Egyptského ministerstva starověkých památek. Objekt se nachází na ploše 50 hektarů (120 akrů) mezi starověkými pyramidami v Gize a Káhirou.

            Společnost Aleris přispěje k tomuto úchvatnému projektu dodávkou svého jedinečného hliníkového produktu 151EX určeného pro střechu, strop a obklady zdí muzea. 151EX je prvotřídní slitina, speciálně optimalizovaná pro eloxovanou kvalitu expandovaného kovu. Tento typ hliníku s nadčasovým a čistým vzhledem již společnost Aleris aplikovala v mnoha síťovaných fasádách, např. ve slavném Novém muzeu moderního umění (New Museum of Contemporary Art) v New Yorku v roce 2008.

            „Jsme hrdi na to, že v tomto prestižním projektu GEM jsme partnerem společnosti Aleris, a těšíme se na zahájení prací, jakmile bude klient připraven,“ uvedl John Baracat, výkonný ředitel dceřiných společností Alico/ ORASCOM. „Podpis kontraktu mezi společnosti Aleris a Alico/ORSCOM představuje dlouhodobé partnerství mezi dvěma společnostmi, které se budou, jak doufám, dále rozvíjet a společnost Alico se zaměří na celková stavební řešení, od konceptu k realizaci, kde mohou špičkové produkty společnosti Aleris hrát významnou roli.“ GEM se skládá z pěti galerií, z nichž dvě představí kompletní sbírku Tutanchamona, dále atrium se sochou Ramsese II a velké schodiště s přehledem historie a legendy o velkých faraonech.

            Cílem je otevřít muzeum v roce 2018 a očekává se, že jej ročně navštíví dva miliony návštěvníků.

            Výběr společnosti Aleris jakožto partnera v projektu GEM znovu potvrzuje její dlouhodobou pověst na trhu z hlediska spokojenosti zákazníků a prvotřídních referencí v oblasti konzistentních eloxovaných vlastností.

            Johan Petry, vice prezident společnosti Aleris Industrial Products, dodal: „Chci poblahopřát celému projektovému týmu společnosti Aleris, který nyní vidí odměnu za své trvalé úsilí, a dále chceme poděkovat našemu zákazníkovi Alico/ORASCOM za důvěru, kterou do nás vložil v rámci tohoto velkého úkolu. S ohledem na prokázaný úspěch v rozsáhlých globálních projektech a specifické zkušenosti na Středním východě a v Severní Americe očekávám pozitivní budoucí spolupráci s naším zákazníkem.“

 

ZMĚNY NA TRHU DISTRIBUCE STAVEBNIN – RAAB KARCHER A PLATFORMA MĚNÍ MAJITELE

 

Skupina Saint-Gobain prodala divizi distribuce stavebnin. Obchody Raab Karcher a Platforma v České republice získala společnost IN Group, která je provozovatelem sítě stavebnin Stavmat. Lídr slovenského trhu a výrazný hráč na českém trhu získal kromě obchodů v České republice také obchody v Maďarsku.

            Celkem 50 poboček prodejen Raab Karcher v České republice a 30 poboček v Maďarsku spolu s třemi českými a dvěma maďarskými prodejnami Platforma získala IN Group za nezveřejněnou cenu. Převzetí prodejen je očekávané k 1. lednu 2016.

            „Přehodnotili jsme naši strategii a budoucnost působení na trhu distribuce stavebních materiálů v České republice. Se zájemci jsme vedli dlouhá jednání, ze kterých vyšel Stavmat jako nejlepší partner pro prodej divize stavebnin. Saint-Gobain se v České republice nyní intenzivněji zaměří na sektor inovativních materiálů a udržitelného bydlení,“ říká k prodeji Jakub Benda, tiskový mluvčí společnosti Saint-Gobain v České republice a na Slovensku. Saint-Gobain, jeden z nejvýznamnějších výrobců stavebnin, bude nadále do prodejen Raab Karcher a Platforma dodávat své výrobky a z pohledu zákazníků tak nedojde ke změně v dostupnosti výrobků, na které jsou zvyklí.

            „Jsme rádi, že jsme se dohodli na akvizici, která je z našeho pohledu logickým vyústěním dvacetileté strategie budování prodejní sítě. Saint-Gobain je jedním z našich největších a nejlepších obchodních partnerů a já věřím, že to tak i zůstane. Čeká nás samozřejmě období sbližování firemních kultur, při kterém se budeme jeden od druhého učit. Chtěl bych, aby se na konci tohoto procesu, který by neměl trvat déle než rok, etabloval subjekt se společným názvem Stavmat,“ komentuje transakci Pavol Kollár, předseda představenstva společnosti Stavmat.

            „Naši divizi stavebnin prodáváme jedné z největších společností se stavebninami, které na českém trhu působí. Stavmat převezme kompletní síť poboček v České republice i v Maďarsku“ upřesňuje Jakub Benda, tiskový mluvčí společnosti Saint-Gobain v České republice a na Slovensku.

 

SLÉVÁRNY TAVÍ V NOVÝCH MODERNÍCH INDUKČNÍCH PECÍCH

 

Dvě elektrické indukční pece uvedly v pátek 30. října do zkušebního provozu Slévárny Třinec. Dceřiná firma Třineckých železáren nahradila zastaralé, neefektivní a k životnímu prostředí nešetrné plamenné pece na koksárenský plyn. Nové indukční zařízení je vybaveno účinným odsáváním a filtrací.

            „Hlavní důvody výměny dvou tavících agregátů byly ekologické. Spalování koksárenského plynu znamenalo vypouštění emisí NOx, a to se nyní sníží asi o 8 tun za rok. Stejně tak dojde ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek na zhruba 0,6 tuny za rok,“ podotýká ředitel Sléváren Třinec Zdeněk Vladár. Indukční tavení znamená, že pec již nebude produkovat ani nebezpečné oxidy síry.

            Výrobní kapacita každého celého zařízení je přibližně 15 t tekutého kovu za hodinu. Tavit se zde budou i litiny pro výrobu válců, kokil a licího příslušenství pro hutní průmysl, tedy zejména pro potřeby Třineckých železáren.

            Z celkových uznatelných nákladů ve výši téměř 150 milionů korun podpořila v rámci Operačního programu Životní prostředí Evropská unie dotací ve výši 85 %, část nákladů ve výši 5 % pokryl i státní rozpočet.

 

3.12.2015    Konstrukce    str. 65    Lidé-věci-události