Přidáno 15. Únor, 2016
Požární odolnost, tuhost konstrukce, paronepropustnost, vzduchotěsnost, odolnost proti vlhkosti, to jsou jen některé z mnoha funkcí, které v dřevostavbách plní deskové materiály. Svou funkcí doplňují nosnou konstrukci a zajišťují ty vlastnosti, které nosná konstrukce sama plnit nemůže. Jsou tedy nedílnou součástí moderních dřevostaveb. Dali jsme možnost tuzemským výrobcům, aby se zapojili do přehledu těchto materiálů. Ne všichni tuto možnost využili, nicméně ty, co s námi spolupracovali, najdete na následujících stránkách časopisu (pozn. red.).

Dnes můžeme v dřevostavbách využívat kromě standardních sádrokartonových nebo OSB desek také celou řadu speciálních deskových materiálů. Patří sem například protipožární, akustické desky, desky s vysokým difuzním odporem a desky odolné proti vlhkosti. Deskové materiály se také dělí podle mechanické odolnosti na nosné - konstrukční a nenosné. Materiály, ze kterých se desky vyrábějí, můžeme rozdělit na několik typů. Desky na bázi dřeva, desky na bázi sádry a desky na bázi cementu. K deskám na bázi sádry a cementu výrobci přidávají další příměsi pro zlepšení jednotlivých parametrů. Vznikají tak desky cementotřískové, sádrovláknité, štěpkocementové, apod. Netradičním deskovým materiálem jsou například prvky z lisované slámy - Ekopanely.

            Různorodost a variabilita deskových materiálů umožňuje vytvářet konstrukce s přesně danými parametry ovšem za cenu vyšších požadavků na znalosti těch, kteří dřevostavby navrhují a staví. Zejména od projektantů se očekává, že budou mít v deskových materiálech přehled a budou vědět, pro jakou konstrukci zvolit vhodný a optimální výrobek. U realizačních firem by pak mělo být samozřejmostí, že umí s daným materiálem pracovat. Vědí, jak jej správně zabudovat do konstrukce, jak a čím jej kotvit. Informovanost o tom, že existuje mnoho druhů a typů desek však není na příliš vysoké úrovni. Pokud ale projektanti chtějí navrhovat konstrukce se specifickými vlastnostmi, musí vědět, kam který typ desek použít.

            Deskové materiály můžeme rozdělit na několik skupin:

 

1. Desky na nenosné konstrukce:

 Sádrokartonová deska stavební - Sádrokartonová deska impregnovaná - Sádrokartonová deska protipožární - Sádrokartonová akustická (protipožární) deska

 

 

2. Konstrukční desky:

 

- sádrokartonové - sádrovláknité - OSB - překližované desky - dřevotřískové desky (DTD) - tvrdé vláknité desky typu DHF 3. Speciální sádrové desky (do míst s extrémní vlhkostí, na zakřivené povrchy, požární obklad oceli, s vysokým difuzním odporem - parobrzdné atd.)

 

4. Desky pojené cementem:

 

- Cementotřískové desky - Vláknocementové desky

 

5. Desky pro opláštění

 

***

 

www.rigips.cz    

 

Saint-divize Gobain Rigips Construction je producentem Products sádrokartonových CZ, a. s.,

a sádrovláknitých systémů pro suchou výstavbu,                                             

omítek a stěrek. 

10.2.2016 Materiály pro stavbu str. 19 Téma pro dřevostavbu

JIŘÍ PROVÁZEK