Přidáno 16. Prosinec, 2015
Skupina Saint-Gobain, globální lídr na trzích udržitelného bydlení pořádá již čtvrtou sérii odborných seminářů pro projektanty, architekty, stavební firmy a ostatní profesionály ve stavebnictví. Semináře se v roce 2016 zaměří na problémy akustiky. Toto téma bude získávat na aktuálnosti a Saint-Gobain se svými výrobky již nabízí nespočet komplexních řešení.

Jednotlivá témata seminářů vychází ze stavební a projektové praxe a jsou podložena dlouholetými zkušenostmi výzkumu, vývoje, projektování, přípravy a realizace staveb. Účastníkům program nabídne široký vhled do problémů akustiky a jejich praktického řešení. Zblízka se podíváme na akustiku z pohledu projektanta, ale také konkrétních konstrukcí a typů použitých stavebních materiálů.

 

Letošním externím partnerem je společnost Aveton, která se věnuje projekční a realizační činnosti, výzkumu a vývoji v oblasti akustických materiálů, zastoupená Ing. Tomášem Hrádkem. Účast na seminářích je bezplatná. Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

 

Seminář proběhne v několika městech po celé ČR. Pozvánku a program naleznete na www.sgforum.cz.