Přidáno 2. Leden, 2017
Vazba na Litomyšl je pro ADFORS nesporná, navíc jsme pyšní na vše, co se nám daří pod značkou ADFORS vyrábět a prodávat, především si však vážíme našich zaměstnanců, díky kterým se nám toto všechno velmi dobře daří. A tak jsme se v listopadu stali členem tohoto volného spojení firem a lidí a těšíme se na vše, co spolupráce v rámci toho sdružení přinese.

Tvoříš v Litomyšli?

Jsi na své výtvory a místo, kde žiješ, hrdý?

Chceš se potkat s podobnými lidmi?

 

Tak zní tři stěžejní otázky, které pokládají iniciátoři sdružení Made in Litomyšl (MIL) svým potencionálním členům. Všem, kteří by se rádi zapojili do tohoto velmi zajímavého projektu, jenž v Litomyšli nedávno započala tiskárna H.R.G., pralinkárna Chocco café a výrobce originálních bloků young_block.

I ADFORS CZ si zhruba před měsícem začal odpovídat na všechny tyto otázky a po vcelku krátkých úvahách se dobral k jednomu souhlasnému ANO.  Naše vazba na Litomyšl je nesporná.  A tak jsme se stali členem tohoto volného spojení firem a lidí a těšíme se na vše, co spolupráce v rámci toho sdružení přinese nejen nám, ale hlavně vám a všem, kteří se nechávají inspirovat litomyšlským geniem loci a líbat múzou s jménem Litomyšl...

Navzdory tomu, že je sdružení MIL MIL teprve v plenkách, se již nyní může zčásti pochlubit svým prvotním počinem – knihou, jež vznikla pod záštitou Regionálního muzea v Litomyšli zřizovaného Pardubickým krajem a nese název: Povídej, dědo, jaks byls malejs. V ní autor, mimo jiné také bývalý zaměstnanec tehdejšího Vertexu,  JUDr. Stanislav Bubeníček vylíčil z pohledu malého rozpustilého kluka život v Litomyšli před první světovou válkou a připojil i dvě své pohádky. Publikaci ilustroval Ondřej Moučka a vydalo ji Regionální muzeum Litomyšl , tiskárna H.R.G. a nakladatelství Arbor vitae. Na její tisk přispěla i naše společnost a tuto krásnou publikaci pana Bubeníčka bude ADFORS CZ věnovat věnuje svým zaměstnancům jako dárek při některém z životních jubileí.

Neváhejte také navštívit výstavu, která se k osobě pana Bubeníčka, litomyšlského fotografa, spisovatele a humoristy váže. Výstava bude v Regionálním muzeu Litomyšl veřejnosti přístupná od 6. prosince 2016 do 22. ledna 2017, denně mimo pondělí v 9-12 a 13-17 hodin.

 

Pokud prahnete po více informacích o MIL , jsou vám k dispozici webové stránky www.madeinlitomysl.cz