Přidáno 29. Únor, 2016
Nejnovější kvartální analýza přináší aktuální informace o očekávaném vývoji českého stavebnictví v příštích dvou letech 2016 a 2017 z pohledu předních investorů, stavebních společností i projektových firem.

Výsledky Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2016 ukazují, že stavební sektor v letošním i příštím roce mírně poroste. Ředitelé stavebních firem očekávají mírný růst sektoru o 2,4 procenta letos a o 2 procenta v roce 2017. Na růstovém vývoji se shodli čtyři z pěti ředitelů firem, avšak panují zde určité rozdíly v závislosti na velikosti společnosti nebo zaměření její činnosti. Spolu s trhem porostou také tržby firem, a to v průměru o 2,5 procenta. Avizovaný růst plánují zástupci společností dosáhnout hlavně navyšováním objemu zakázek. Marže stavebních firem napříč všemi segmenty mírně vzrostly. 

Více informací v níže přiložené Kvartální analýze českého stavebnictví Q1/2016.