Přidáno 16. Březen, 2017
V únoru odstartoval ADFORS další tradiční školení v rámci GlasGrid Academy s názvem „Jak prodloužit životnost vozovek“. V tomto zimním kole proškolí ADFORS v několika termínech více než čtyři desítky účastníků z řad projektantů i zhotovitelů staveb. Mezi témata je zaražena problematika poškození krytových vrstev vozovek, zásady oprav trhlin, návrhy výztužných prvků, předpisy dané normami a reálné instalace a projekty

Školení vede Ing. Štěpán Bohuš, Ph.D a Ing. Martin Mareček. Již proběhlá školení májí skvělé hodnocení účastníků. Paní Ing. Kubová ze společnosti Letiště Praha, a. s. / Prague Airport uvedla ve svém hodnotícím dotazníku: Tematická náplň odpovídala očekávání, vysoká odbornost přednášejícího - pochvala! Zachovejte minimálně takovou úroveň přednášky, která byla prezentována 8. 2. 2017, spokojenost.
 

Z hodnotících dotazníků čerpáme i náměty na zlepšení. Např. Pan Ing. Šik z realizační firmy POZKOM uvedl: Osobně bych přivítal cca 10minutové video z konkrétních akcí včetně chybných/nevhodných instalací.  

Tato školení zvyšují povědomí o nutnosti použití výztužných prvků pro oddálení vzniku trhlin ve vozovkách. Navíc se daří prosazovat právě české výztuže, které soutěží v silné konkurenci s levnými asijskými výrobky. Že se to ADFORSU daří dobře, dokazuje i fakt, že GlasGrid mříže pokrývají v České republice 40 % trhu s výztužemi.