Přidáno 9. Srpen, 2016
Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v některé oblasti takovým způsobem, že nová nalezená cesta dokáže prorazit rozsáhlým normalizačním labyrintem plným protichůdných zájmů i odborných názorů a je zařazena do systému státních norem. Jedním z takových konkrétních případů je unikátní výrobek Isover TWINNER.

Isover TWINNER – první systém, který zvládl ISO 13785-2


Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí vrstvou tvořenou izolační deskou Isover TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm.

Certifikace nového izolantu Isover TWINNER byla dokončena koncem roku 2011. Cílem vývoje bylo logické využití předností obou izolantů a získat tak lehký, pevný a vysoce účinný izolant s výbornými protipožárními vlastnostmi.

V roce 2012 proběhly rozhodující požární zkoušky celého zateplovacího systému dle ISO 13785-1 a ISO 13785-2. Velkorozměrová zkouška dle ISO 13785-2 s výkonem hořáku 3 MW byla vůbec první této velikosti realizovaná v ČR. Když je něco první a s výkonem 30 x vyšším, než se běžně zkouší (ISO 13785-1 se zkouší na 100 kW), nikdo dopředu neví, jak to dopadne. Přestože byl k dispozici jen jediný test (zkouška je velmi nákladná), bylo rozhodnuto o pozvání vybrané odborné veřejnosti, konkrétně členů TNK 27, kteří pravidla požární bezpečnosti pro ČR nastavují. Extrémní požární zkouška dle ISO 13785-2, kdy oheň vycházející ze spalovací komory simulující bytovou jednotku šlehá do výše pěti metrů, dopadla výborně a potvrdila tak velmi vysokou bezpečnost celého zateplovacího systému s izolantem Isover TWINNER.

ČSN 73 0810:2016 – další zpřísnění v oblasti požární bezpečnosti ETICS.


Zavedení nového druhu izolantu v roce 2011 a velkorozměrová požární zkouška dle ISO 13785-2 z roku 2012 tak byly důležitými kroky, které ukázaly novou cestu pro zvyšování požární bezpečnosti zateplení při zachování vynikajícího součinitele tepelné vodivosti 0,032-0,033 W/(m.K).  Pozitivní zkušenosti tak mohly být nyní promítnuty do zcela nové ČSN 73 0810:2016 (s platností od 1.8.), která  zásadním způsobem protipožární požadavky na zateplení mění a v důsledku i zpřísňuje.

Norma nově v článku 3.1.3 rozděluje bytové stavby na 4 kategorie dle jejich požární výšky (PV), konkrétně jednopodlažní objekty, objekty s požární výškou h ≤ 12m, objekty s požární výškou 12 m < h ≤ 22,5 m a výškové objekty nad 22,5m.

Závěr:

Izolační desky Isover TWINNER jsou v současnosti zařazeny mezi systémová řešení BAUMIT, WEBER a dalších výrobců zateplovacích systémů. Provedení velkorozměrové zkoušky dle ISO 13785-2 potvrdilo velmi vysokou úroveň požární bezpečnosti a dle nové ČSN 730810:2016 umožňuje výrazné zjednodušení provedení zateplení při využití všech výhod systému.

Podrobnosti o ucelených systémech BAUMIT TWINNER a Weber Therm Twinner jsou uvedeny na stránkách nositelů systémů, podrobnosti o výrobku Isover TWINNER v katalogu Isover pro fasádní systémy.

 

Celý článek si můžete přečíst zde.